Rozpoznawanie dokumentów

Program ABBYY FineReader korzysta z technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do konwersji obrazów dokumentu na edytowalny tekst. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program analizuje strukturę całego dokumentu i wykrywa obszary zawierające tekst, kody kreskowe, obrazy i tabele. Jakość rozpoznawania można poprawić, wybierając przed rozpoznawaniem odpowiedni język dokumentu, tryb rozpoznawania oraz typ wydruku.

Domyślnie dokumenty programu ABBYY FineReader są rozpoznawane automatycznie. Do automatycznego rozpoznawania używane są bieżące ustawienia programu.

Podpowiedź: można wyłączyć automatyczną analizę i rozpoznawanie nowych obrazów na karcie Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje (menu Narzędzia > Opcje…).

W niektórych przypadkach można zacząć proces rozpoznawania OCR ręcznie, na przykład po wyłączeniu rozpoznawania automatycznego, ręcznym zaznaczeniu obszarów na obrazie lub zmianie następujących ustawień w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…):

  • język rozpoznawania dokumentu na karcie Dokument;
  • typ dokumentu na karcie Dokument;
  • tryb kolorów na karcie Dokument;
  • opcje rozpoznawania na karcie Rozpoznane;
  • czcionki, które mają zostać użyte, na karcie Rozpoznane.

Aby ręcznie uruchomić rozpoznawanie OCR:

  • Kliknij przycisk Rozpoznaj na głównym pasku narzędzi lub
  • w menu Dokument wybierz polecenie Odczytaj dokument.

Podpowiedź: aby rozpoznać wybrany obszar lub stronę, użyj odpowiednich opcji w menu Strona i Obszar albo skorzystaj z menu skrótów.

Zobacz również:

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.