Zapisywanie w formacie HTML

Aby zapisać tekst w formacie HTML:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz polecenie Zapisz w formacie HTML. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać opcję Dokument HTML.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę HTML.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Elastyczny układ

Wybór tej opcji pozwala na utworzenie dokumentu z zachowaniem oryginalnego formatowania. Dokument wyjściowy można swobodnie edytować.

  • Tekst sformatowany

Wybór tej opcji zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zapewnia zachowania dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej strony. (Teksty pisane od prawej do lewej zostaną wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

  • Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane.

Użyj CSS

Wybierz tę opcję, aby zapisać plik w formacie HTML 4, który umożliwia zachowanie układu dokumentu dzięki zastosowaniu tabeli stylów zagnieżdżonej w pliku HTML.

Ustawienia tekstu

  • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy. Jeśli opcja ta nie jest włączona, cały rozpoznany tekst zostanie w dokumencie HTML zapisany w jednym wierszu.

  • Zachowaj kolor tekstu i tła

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego koloru liter.

  • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

Podpowiedź:

  • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
  • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową lub jej typ, wybierz odpowiednią stronę kodową lub typ strony kodowej z list rozwijanych w obszarze Kodowanie.

Ustawienia książki

Zaznacz opcję Wygeneruj spis treści i użyj go do podzielenia książki na pliki, jeśli konwertujesz drukowaną książkę na format elektroniczny. Program ABBYY FineReader potrafi automatycznie zapisywać poszczególne rozdziały książki w osobnych plikach HTML i tworzyć odnośniki do nich w spisie treści. Dokument można także podzielić na oddzielne pliki HTML wg nagłówków poziomu pierwszego lub drugiego.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.