Dostosowywanie obszaru roboczego

 • Można tymczasowo ukryć nieużywane okna. Aby ukryć lub przywrócić okna, użyj poleceń menu Widok lub skrótów klawiaturowych:
  • F5 dla okna Strony.
  • F6 dla okna Obraz .
  • F7 dla okien Obraz i Tekst.
  • F8 dla okna Tekst.
  • Ctrl+F5 dla okna Powiększenie.
 • Można zmieniać rozmiar okien, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru za pomocą myszy.
 • Można także zmienić położenie okien Strony i Powiększenie. W tym celu należy użyć poleceń z menu Widok lub menu skrótów okna.
 • Można ustawić, w jaki sposób w trakcie pracy programu mają pojawiać się powiadomienia o błędach i ostrzeżenia. Polecenie Pokaż okno alertów dostępne w menu Widok włącza lub wyłącza okno ostrzeżeń i komunikatów o błędach.
 • Aby wyświetlić lub ukryć panel Właściwości w oknie Obraz lub Tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranym oknie i z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości. Można także kliknąć przycisk lub na dole tych okien.
 • Niektóre ustawienia okna mogą zostać dostosowane w zakładce Widok w oknie dialogowym Opcje.

Wszystkie strony dokumentu wyświetlane są w oknie Strony. Dostępne są dwa widoki stron: aby zmienić widok stron, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W oknie Strony na pasku narzędzi kliknij przycisk lub .
 • W menu Widok kliknij polecenie Okno strony, a następnie wybierz opcję Miniatury lub Szczegóły.
 • Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu okna Strony, z menu skrótów wybierz polecenie Okno Strony, a następnie kliknij opcję Miniatury lub Szczegóły.
 • Kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, przejdź do karty Widok, a następnie w obszarze Okno Strony kliknij opcję Miniatury lub Szczegóły.

Aby otworzyć stronę, kliknij jej miniaturę w oknie Strony (w trybie Miniatury) albo kliknij dwukrotnie jej numer (w trybie Szczegóły). Obraz strony zostanie otwarty w oknie Obraz, a wyniki rozpoznawania (jeżeli dokument został rozpoznany) zostaną wyświetlone w oknie Tekst.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.