Jeśli obraz nie jest wykrywany

Obraz — te obszary oznaczają obrazy zawarte w dokumencie. Można także użyć obszarów typu Obraz, aby dany fragment tekstu nie został rozpoznany. Jeśli program nie wykryje obrazów automatycznie, użyj narzędzia Obraz, aby ręcznie narysować obszar wokół obrazu.

  1. Na pasku narzędzi u góry okna Obraz wybierz narzędzie , a następnie użyj myszy, aby narysować prostokąt wokół obrazu.
  2. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Jeśli na rysunku znajduje się jakiś tekst, narysuj obszar Obrazu tła wokół tego obrazu.

  1. Na pasku narzędzi w oknie Obraz wybierz narzędzie i narysuj ramkę wokół obrazu.

Uwaga: jeśli na pasku narzędzi nie ma tego narzędzia, dodaj je. Szczegółowe instrukcje na ten temat znajdują się w części Paski narzędzi.

  1. Rozpocznij proces rozpoznawania OCR.

Typ istniejącego obszaru można zmienić na Obraz lub Obraz tła. Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednio polecenie Zmień typ obszaru na >Obraz lub Zmień typ obszaru na > Obraz w tle.

Więcej informacji o typach i edytowaniu obszarów znajduje się w części Jeśli obszary są wykrywane nieprawidłowo.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.