Zadania dla innych formatów

Użyj karty Inne w oknie Zadanie, aby skorzystać z innych wbudowanych zadań automatycznych.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do HTML umożliwia zeskanowanie dokumentu papierowego i jego konwersję na format HTML.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do HTML umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format HTML.
  • Opcja Skanuj do EPUB umożliwia zeskanowanie dokumentu papierowego i jego konwersję na format EPUB.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do EPUB umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format EPUB.
  • Opcja Skanuj do innych formatów umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i i jego konwersję na format wybrany przez użytkownika.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do innych formatów umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format wybrany przez użytkownika.

W rezultacie zostanie utworzony nowy dokument ABBYY FineReader zawierający tekst oryginalnego dokumentu.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.