Praca z internetowymi usługami przechowywania plików

Program ABBYY FineReader umożliwia otwieranie obrazów i plików PDF z internetowych przestrzeni dyskowych takich jak Dropbox, SkyDrive czy Google Drive oraz pozwala na zapisywanie w nich rozpoznanych tekstów. Dostęp do internetowych przestrzeni dyskowych można uzyskać w łatwy sposób w oknach dialogowych otwierania i zapisywania plików programu ABBYY FineReader.

Aby otworzyć obraz lub plik PDF z internetowej przestrzeni dyskowej:

  1. W programie ABBYY FineReader kliknij przycisk Otwórz lub z menu Plik wybierz polecenie Otwórz plik PDF lub obraz….
  2. W oknie dialogowym Otwieranie obrazu kliknij kartę Ulubione lub Ostatnie miejsca i wybierz usługę.

  1. Wybierz jeden lub więcej obrazów.
  2. W przypadku dokumentu wielostronicowego określ zakres stron.
  3. W razie potrzeby można włączyć opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony.

Podpowiedź: Kliknij polecenie Opcje…, aby zdefiniować opcje przetwarzania i przetwarzania wstępnego. Na przykład można w ten sposób sprawić, aby program poprawiał określone usterki obrazu, analizował albo rozpoznawał obrazy podczas ich dodawania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Opcje skanowania i otwierania”.

Uwaga: Jeśli otwarty jest dokument programu ABBYY FineReader, obrazy stron zostaną dodane na jego końcu. W przeciwnym wypadku zostanie utworzony nowy dokument programu ABBYY FineReader.

W podobny sposób można zapisać rozpoznane teksty w internetowych przestrzeniach dyskowych.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.