Co nowego w programie ABBYY FineReader 12

Poniżej znajduje się krótki przegląd najważniejszych nowości i poprawek wprowadzonych w programie ABBYY FineReader 12.

Poprawiona jakość rozpoznawania

Dzięki udoskonaleniu technologii ABBYY Adaptive Document Recognition Technology (ADRT) nowa wersja programu ABBYY FineReader jeszcze dokładniej rozpoznaje dokumenty i lepiej odtwarza ich oryginalne formatowanie. Poprawiono wykrywanie styli, nagłówków oraz tabel, dzięki czemu nie trzeba formatować od nowa rozpoznanych dokumentów.

Języki rozpoznawania

Program ABBYY FineReader 12 rozpoznaje już teksty rosyjskie zawierające znaki akcentu. Poprawiono także jakość rozpoznawania OCR dla języków chińskiego, japońskiego, koreańskiego, arabskiego oraz hebrajskiego.

Szybszy w obsłudze i bardziej funkcjonalny interfejs użytkownika

  • Przetwarzanie w tle

Rozpoznawanie długich dokumentów może długo trwać. Dlatego w nowej wersji programu czasochłonne procesy są wykonywane w tle, a użytkownik może na bieżąco pracować nad częściami, które zostały już rozpoznane. Nie trzeba czekać na zakończenie procesu OCR, aby poprawić obszary obrazów, przejrzeć nierozpoznane strony, wymusić rozpoznanie wybranej strony lub wybranego obszaru obrazu, dodać strony z innych źródeł czy zmienić kolejność stron w dokumencie.

  • Szybsze ładowanie plików

Obrazy stron pojawiają się w programie natychmiast po zakończeniu skanowania papierowych oryginałów, dzięki czemu od razu można zobaczyć wyniki skanowania oraz wybrać strony i obszary obrazów do rozpoznania.

  • Łatwiejsze kopiowanie

Dowolny obszar obrazu zawierający tekst, obrazy lub tabelę można łatwo rozpoznać i skopiować do schowka jednym kliknięciem myszy.

  • Wszystkie podstawowe czynności, w tym przewijanie i powiększanie, są obsługiwane także na ekranach dotykowych.

Wstępne przetwarzanie obrazu i OCR zdjęć

Udoskonalone algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu zapewniają lepszą jakość rozpoznawania tekstu na zdjęciach oraz umożliwiają otrzymanie zdjęć tekstu o jakości nieustępującej skanom. Wśród nowych funkcji korekty zdjęć znajdują się automatyczne obcinanie, poprawa zniekształceń geometrycznych oraz wyrównywanie jasności i kolorów tła.

W programie ABBYY FineReader 12 można wybrać, jakie funkcje wstępnego przetwarzania mają zostać zastosowane do nowo dodawanych obrazów, dzięki czemu nie trzeba poprawiać każdego obrazu z osobna.

Lepsza wizualna jakość zarchiwizowanych dokumentów

Program ABBYY FineReader 12 zawiera nową technologię PreciseScan, która wygładza znaki w celu polepszenia wizualnej jakości skanowanych dokumentów. W efekcie znaki są gładkie nawet w powiększeniu.

Nowe narzędzia do ręcznej edycji wyników rozpoznawania

W nowej wersji programu także udoskonalono i rozszerzono funkcje weryfikacji i korekty. W ABBYY FineReader 12 rozpoznane teksty można formatować w oknie weryfikacji, które teraz zawiera również narzędzie do wstawiania symboli specjalnych, niedostępnych bezpośrednio na standardowej klawiaturze. Ponadto najczęstsze polecenia weryfikacji i korekty można uruchamiać za pomocą skrótów klawiaturowych.

W programie ABBYY FineReader 12 można wyłączyć odtwarzanie takich elementów strukturalnych, jak nagłówki, stopki, przypisy, spisy treści oraz listy numerowane. Może to być konieczne, gdy elementy te muszą być zaprezentowane jako zwykły tekst z uwagi na potrzebę zachowania zgodności z innymi produktami, np. programami tłumaczeniowymi czy narzędziami do tworzenia książek elektronicznych.

Nowe opcje zapisywania

  • Przy zapisywaniu wyników OCR w formacie XLSX można zachować obrazy, usunąć formatowanie tekstu oraz każdą stronę zapisać w osobnym arkuszu programu Excel.
  • Ponadto w programie ABBYY FineReader 12 można tworzyć pliki ePub zgodne ze standardami EPUB 2.0.1 i EPUB 3.0.

Lepsza integracja z zewnętrznymi usługami i aplikacjami

Rozpoznane dokumenty można eksportować bezpośrednio do usługi SharePoint Online i Microsoft Office 365, a nowe okna dialogowe otwierania i zapisywania umożliwiają łatwy dostęp do usług przechowywania danych w chmurze, takich jak Google Drive, Dropbox czy SkyDrive.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.