Integracja z innymi aplikacjami

Program ABBYY FineReader 12 integruje się z aplikacjami pakietu Microsoft Office i Eksploratorem Windows. Dzięki temu można rozpoznawać dokumenty podczas korzystania z programów Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel oraz Eksplorator Windows.

Aby rozpoznać dokument podczas korzystania z programu Microsoft Word lub Microsoft Excel:

 1. Kliknij przycisk na karcie ABBYY FineReader 12.
 2. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Źródło obrazu (skaner lub plik)
  • Języki dokumentu
  • Opcje zapisu
 3. Kliknij przycisk Start.

Zostanie uruchomiony program ABBYY FineReader 12 i rozpoznany tekst zostanie wysłany do aplikacji pakietu Microsoft Office.

Aby rozpoznać dokument podczas korzystania z programu Microsoft Outlook:

 1. Uruchom program Microsoft Outlook.
 2. Wybierz wiadomość z przynajmniej jednym załącznikiem.

Podpowiedź: aby nie rozpoznawać wszystkich dokumentów załączonych do wiadomości e-mail, można wybrać tylko niektóre dokumenty.

 1. Na karcie ABBYY FineReader 12 kliknij przycisk Konwertuj obraz lub załącznik PDF.
 2. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Języki dokumentu
  • Opcje zapisu
 3. Kliknij przycisk Start.

Podpowiedź: jeżeli wygląd rozpoznanego dokumentu znacznie różni się od oryginału, spróbuj innych ustawień rozpoznawania albo ręcznie oznacz obszary tekstu. Więcej informacji na temat ustawień rozpoznawania znajduje się w części „Wskazówki dotyczące poprawy jakości rozpoznawania OCR”.

Aby otworzyć obraz lub plik PDF z poziomu Eksploratora Windows:

 1. Wybierz plik w Eksploratorze Windows.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów wybierz polecenie ABBYY FineReader 12 > Otwórz za pomocą programu ABBYY FineReader 12.

Uwaga: jeśli format wybranego pliku nie jest obsługiwany przez program ABBYY FineReader 12, to w jego menu skrótów nie ma opisywanych poleceń.

Zostanie uruchomiony program ABBYY FineReader 12 i obraz z wybranego pliku zostanie dodany do nowego dokumentu programu ABBYY FineReader. Jeśli program ABBYY FineReader jest już uruchomiony i zawiera otwarty dokument, obraz zostanie dodany do bieżącego dokumentu.

Jeżeli nie ma przycisku ABBYY FineReader na pasku narzędzi lub wstążce aplikacji pakietu Microsoft Office...

Jeżeli nie ma przycisku ABBYY FineReader 12 na pasku narzędzi aplikacji pakietu Microsoft Office:

 • Kliknij polecenie ABBYY FineReader 12 w menu skrótów paska narzędzi tej aplikacji.

Jeżeli na wstążce lub pasku narzędzi aplikacji pakietu Microsoft Office nie ma przycisku ABBYY FineReader 12, to znaczy że program FineReader 12 nie został zintegrowany z tą aplikacją podczas instalacji. Podczas ręcznej instalacji programu FineReader 12 można wyłączyć integrację z aplikacjami pakietu Microsoft Office.

Aby włączyć integrację:

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Start, po czym kliknij polecenie Panel sterowania > Programy i funkcje.

Uwaga:

 • W systemie Microsoft Windows XP polecenie to nosi nazwę Dodaj lub usuń programy.
 • W systemie Microsoft Windows 8 naciśnij kombinację klawiszy WIN + X, następnie w menu, które zostanie wyświetlone, kliknij pozycję Programy i funkcje.
 1. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY FineReader 12, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 2. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa wybierz odpowiednie komponenty.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.