Skróty klawiaturowe

W programie ABBYY FineReader 12 dostępne są następujące skróty klawiaturowe do najczęściej używanych poleceń. Można również tworzyć własne skróty klawiaturowe.

Tworzenie skrótu klawiaturowego:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj…, aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe.
  2. W karcie Skróty klawiaturowe wybierz kategorię z listy Kategorie.
  3. Z listy Polecenia wybierz polecenie, dla którego chcesz utworzyć lub zmodyfikować skrót klawiaturowy.
  4. Kliknij pole Naciśnij nowy skrót klawiaturowy, po czym naciśnij klawisze, które mają uruchamiać wybrane polecenie.
  5. Kliknij przycisk Przypisz. Wybrane klawisze zostaną dodane do pola Bieżący skrót.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
  7. Aby przywrócić domyślne skróty, kliknij przycisk Resetuj (dla wybranej kategorii poleceń) lub Resetuj wszystkie (dla wszystkich skrótów).
Menu Plik
Polecenie Skrót klawiaturowy
Skanuj strony… Ctrl+K
Otwórz plik PDF lub obraz… Ctrl+O
Nowy Dokument FineReader Ctrl+N
Otwórz dokument FineReader… Ctrl+Shift+N
Zapisz dokument jako Ctrl+S
Zapisz strony jako obrazy… Ctrl+Alt+S
Wyślij dokument przez e-mail Ctrl+M
Wyślij obrazy przez e-mail Ctrl+Alt+M
Drukuj tekst Ctrl+P
Drukuj obraz Ctrl+Alt+P

Powrót do góry

Menu Edycja
Polecenie Skrót klawiaturowy
Cofnij Ctrl+Z
Ponów Ctrl+Enter
Wytnij Ctrl+X
Kopiuj

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Wklej

Ctrl+V

Shift+Insert

Usuń Usuń
Zaznacz wszystko Ctrl+A
Znajdź… Ctrl+F
Znajdź następny F3
Zamień… Ctrl+H

Powrót do góry

Menu Widok
Polecenie Skrót klawiaturowy
Pokaż okno strony F5
Wyświetl tylko okno obrazu F6
Wyświetl okna obrazu i tekstu F7
Wyświetl tylko okno tekstu F8
Pokaż okno powiększenia Ctrl+F5
Następne okno Ctrl+Tab
Poprzednie okno Ctrl+Shift+Tab

Powrót do góry

Menu Dokument
Polecenie Skrót klawiaturowy
Odczytaj dokument Ctrl+Shift+R
Analizuj dokument Ctrl+Shift+E
Idź do następnej strony

Alt+Strzałka w dół

Page Up

Idź do poprzedniej strony

Alt+Strzałka w górę

Page Down

Idź do strony… Ctrl+G
Zamknij bieżącą stronę Ctrl+F4

Powrót do góry

Menu Strona
Polecenie Skrót klawiaturowy
Rozpoznaj stronę Ctrl+R
Analizuj stronę Ctrl+E
Edytuj obraz… Ctrl+Shift+C
Usuń wszystkie obszary i cały tekst Ctrl+Delete
Usuń tekst Ctrl+Shift+Delete
Właściwości strony… Alt+Enter

Powrót do góry

Menu Obszar

Polecenie Skrót klawiaturowy
Odczytaj obszar Ctrl+Shift+B
Zmień typ obszaru na Tekst Ctrl+2
Zmień typ obszaru na Tabelę Ctrl+3
Zmień typ obszaru na Obraz Ctrl+4
Zmień typ obszaru na Obraz tła Ctrl+6
Zmień typ obszaru na Kod kreskowy Ctrl+5
Zmień typ obszaru na Obszar rozpoznawania Ctrl+1

Powrót do góry

Menu Narzędzia
Polecenie Skrót klawiaturowy
Menedżer zadań… Ctrl+T
Hot Folder Ctrl+Shift+H
Przeglądaj słowniki… Ctrl+Alt+D
Edytor języków… Ctrl+Shift+L
Edytor wzorców… Ctrl+Shift+A
Weryfikacja… Ctrl+F7
Następny błąd Shift+F4
Poprzedni błąd Shift+F5
Opcje… Ctrl+Shift+O

Powrót do góry

Menu Pomoc
Polecenie Skrót klawiaturowy
Pomoc F1

Powrót do góry

Ogólne
Polecenie Skrót klawiaturowy
Pogrubienie zaznaczonego fragmentu tekstu Ctrl+B
Zmiana zaznaczonego tekstu na kursywę Ctrl+I
Podkreślenie zaznaczonego fragmentu tekstu Ctrl+U
Przejście do komórki tabeli Klawisze strzałek
Przejście do okna Strony Alt+1
Przejście do okna Obraz Alt+2
Przejście do okna Tekst Alt+3
Przejście do okna Powiększenie Alt+4

Powrót do góry

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.