Szybki start

Program ABBYY FineReader służy do konwersji zeskanowanych dokumentów, dokumentów PDF, plików obrazów (w tym zdjęć cyfrowych) na formaty umożliwiające edycję.

W celu przetworzenia dokumentu za pomocą programu ABBYY FineReader należy wykonać następujące cztery kroki:

 • Uzyskanie obrazu dokumentu
 • Rozpoznanie dokumentu
 • Weryfikacja wyników
 • Zapisanie rezultatów w wybranym formacie

W przypadku konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych kroków można skorzystać z zadań automatycznych. Dzięki temu wymagane czynności będą uruchamiane za pomocą jednego kliknięcia. W celu przetwarzania dokumentów o skomplikowanych układach stron można dostosować i oddzielnie uruchamiać każdy z kroków.

Wbudowane zadania automatyczne

Po uruchomieniu programu ABBYY FineReader wyświetlane jest okno Zadanie, które zawiera listę zadań automatycznych realizujących najpopularniejsze scenariusze przetwarzania. Jeśli okno zadania Zadanie nie jest wyświetlone, kliknij przycisk Zadanie na głównym pasku zadań.

 1. W oknie Zadanie kliknij kartę po lewej:
  • Karta Szybki start zawiera najczęściej używane zadania programu ABBYY FineReader.
  • Karta Microsoft Word zawiera zadania umożliwiające automatyzację konwersji dokumentów na formaty programu Microsoft Word.
  • Karta Microsoft Excel zawiera zadania umożliwiające automatyzację konwersji dokumentów na formaty programu Microsoft Excel.
  • Karta Adobe PDF zawiera zadania umożliwiające automatyzację konwersji dokumentów na format PDF.
  • Karta Inne zawiera zadania umożliwiające automatyzację konwersji dokumentów na inne formaty.
  • Karta Moje zadania zawiera niestandardowe zadania użytkownika (dotyczy tylko produktu ABBYY FineReader Corporate).
 2. Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz języki dokumentu.
 3. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorów:
  • Tryb Pełny kolor  umożliwia zachowanie kolorów dokumentu.
  • Tryb Czarno-biały  służy do konwersji dokumentu na dokument czarno-biały, co przynosi korzyści w postaci mniejszego rozmiaru pliku i szybszego przetwarzania.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów. W celu uzyskania kolorowego dokumentu należy zeskanować papierowy dokument z zachowaniem kolorów lub użyć pliku zawierającego kolorowe obrazy.

 1. W przypadku korzystania z zadań automatycznych Microsoft Word, Microsoft Excel i Adobe PDF, w prawej części okna określ dodatkowe opcje dokumentu.
 2. Uruchom zadanie kliknięciem jego przycisku w oknie Zadanie.

Po uruchomieniu zadania użyte zostaną opcje aktualnie wybrane w oknie dialogowym Opcje (aby je otworzyć, kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…).

Gdy zadanie jest uruchomione, wyświetlane jest okno postępu zadania zawierające listę kroków i alerty programu.

Po uruchomieniu zadania obrazy zostaną dodane do dokumentu programu FineReader, a następnie rozpoznane i zapisane w formacie wybranym przez użytkownika. Można dostosować obszary wykryte przez program, zweryfikować rozpoznany tekst i zapisać rezultaty w innym dowolnym obsługiwanym formacie.

Kroki konwersji dokumentu

Każdy z kroków przetwarzania dokumentu można skonfigurować i uruchomić w oknie głównym programu ABBYY FineReader.

 1. Na głównym pasku narzędzi wybierz języki dokumentu z listy rozwijanej Język dokumentu.
 2. Zeskanuj strony lub otwórz obrazy stron.

Uwaga: Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie analizuje i rozpoznaje zeskanowane i otwarte strony. To domyślne ustawienie można zmienić na karcie Skanuj/Otwórz w oknie dialogowym Opcje (aby je otworzyć, kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…).

 1. W oknie Obraz sprawdź wykryte obszary i dokonaj niezbędnych poprawek.
 2. Po dostosowaniu obszarów kliknij przycisk Rozpoznaj na głównym pasku narzędzi, aby ponownie je rozpoznać.
 3. W oknie Tekst sprawdź rezultaty rozpoznawania i dokonaj niezbędnych poprawek.
 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz format zapisu. Można też kliknąć polecenie zapisu w menu Plik.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.