Jeśli obszary są wykrywane nieprawidłowo

Program ABBYY FineReader analizuje obrazy stron przed rozpoznawaniem i wykrywa na nich różne typy obszarów, takie jak Tekst, Obraz, Obraz w tle, Tabela i Kod kreskowy. Ta analiza określa, które obszary zostaną rozpoznane i w jakiej kolejności. W interfejsie użytkownika różne typy obszarów są rozróżniane przez kolory ich obramowań.

Jeśli klikniesz dany obszar, zostanie on podświetlony i będzie aktywny. Między tymi obszarami można także poruszać się za pomocą klawisza Tab. Numery obszarów określają porządek wybierania za pomocą klawisza Tab. Domyślnie numery obszarów są niewidoczne w oknie Obraz i pojawiają się jedynie po wybraniu narzędzia Porządkuj obszary.

Narzędzia do ręcznego rysowania i edycji obszarów znajdują się w oknie Obraz oraz na podręcznych paskach narzędzi obszarów typu Tekst, Obraz, Obraz tła i Tabela (podręczne paski narzędzi pojawiają się tuż przy aktywnym obszarze).

Ważne! Po zakończeniu edycji obszarów ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Za pomocą narzędzi służących do pracy z obszarami można:

Tworzenie nowego obszaru

 1. Kliknij narzędzie w oknie Obraz:

rysuje obszar rozpoznawania;

rysuje Obszar tekstu;

rysuje Obszar obrazu;

rysuje Obszar obrazu tła;

rysuje Obszar tabeli.

 1. Naciśnij lewy przycisk myszy i trzymając go przeciągnij kursor, aby narysować obszar.

Nowy obszar można narysować bez wybierania narzędzia z paska narzędzi okna Obraz. Obszar można łatwo narysować na obrazie przy użyciu jednej z poniższych kombinacji klawiszy:

 • Ctrl+Shift rysuje obszar Tekstowy.
 • Alt+Shift rysuje obszar Obrazu.
 • Ctrl+Alt rysuje obszar Tabeli.
 • Ctrl+Shift+Alt rysuje obszar Kodu kreskowego.

Można zmienić typ obszaru. Kliknij wybrany obszar prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Zmień typ obszaru, po czym wybierz odpowiedni typ obszaru.

Dostosowywanie granic obszaru

 1. Umieść kursor myszy na granicy obszaru.
 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij granicę w wybranym kierunku.

Uwaga: można równocześnie zmieniać zarówno pionową jak i poziomą granicę obszaru przez umieszczenie kursora myszy w rogu obszaru.

Dodawanie i usuwanie części obszaru

 1. Wybierz narzędzie / na podręcznym pasku narzędzi obszaru Tekst, Obraz lub Obraz tła.
 2. Umieść kursor myszy wewnątrz obszaru i zaznacz część obrazu. Segment ten zostanie dodany do lub usunięty z obszaru.
 3. W razie konieczności dostosuj granice obszaru.

Uwaga:

 1. Narzędzia te mogą być stosowane wyłącznie do obszarów Tekst, Obraz oraz Obraz tła. Nie można dodać ani usunąć segmentu w obszarze Tabela ani Kod kreskowy.
 2. Granice obszaru również można dostosować, dodając uchwyty do zmiany rozmiaru. Wynikowe segmenty można przeciągnąć w dowolnym kierunku przy użyciu myszy. Aby dodać nowy uchwyt zmiany rozmiaru, umieść kursor w odpowiednim punkcie na granicy obszaru, trzymając wciśnięte klawisze Ctrl+Shift (kursor zmieni się w celownik), a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Na granicy obszaru pojawi się nowy uchwyt.

Zaznaczanie jednego lub więcej obszarów

 • Wybierz jedno z narzędzi , , , , , lub z paska narzędzi okna Obraz, po czym przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij odpowiednie obszary. Aby anulować wybór, ponownie kliknij zaznaczony obszar.

Przesuwanie obszaru

 • Zaznacz obszar i przesuń go, przytrzymując klawisz Ctrl.

Zmienianie kolejności obszarów

 1. Kliknij na pasku narzędzi przycisk lub w menu Obszar polecenie Porządkuj obszary.
 2. Wybierz obszary w porządku, w którym mają one wystąpić w wynikowym dokumencie.

Uwaga: w czasie automatycznej analizy strony obszary są automatycznie numerowane od lewej do prawej, niezależnie od kierunku tekstu na stronie.

Usuwanie obszaru

 • Zaznacz obszary do usunięcia, po czym naciśnij klawisz Delete.
 • Zaznacz obszary do usunięcia, kliknij jeden z nich prawym przyciskiem myszy, po czym w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.
 • Wybierz narzędzie i kliknij obszar, który chcesz usunąć.

Aby usunąć wszystkie obszary:

 • Z menu skrótów okna Obraz wybierz polecenie Usuń wszystkie obszary i tekst.

Ważne! Usunięcie obszaru z obrazu, który już został rozpoznany, spowoduje usunięcie odpowiedniego fragmentu z okna Tekst.

Zmiana orientacji tekstu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości, aby otworzyć panel Właściwości obszaru, po czym wybierz orientację tekstu z listy rozwijanej Orientacja.

Więcej informacji na temat edytowania właściwości tekstu obszarów tekstowych znajduje się w części „Ustawianie właściwości obszaru tekstowego”.

Zmiana koloru granic obszarów

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje (Narzędzia > Opcje…), a następnie kliknij kartę Widok.
 2. Wybierz typ obszaru w sekcji Wygląd, po czym wybierz kolor na palecie Kolor.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.