Nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zmienione na „?” albo „?”

Jeśli w oknie Tekst zamiast niektórych znaków są wyświetlane znaki „?” lub „□”, należy sprawdzić, czy czcionki wybrane do wyświetlenia rozpoznanego tekstu zawierają wszystkie znaki użyte w tekście.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wymagane czcionki”.

Istnieje możliwość zmiany czcionki rozpoznanego tekstu bez ponownego uruchamiania rozpoznawania OCR.

Aby zmienić czcionkę w małym dokumencie:

  1. Wybierz fragment tekstu, w którym niektóre ze znaków nie zostały prawidłowo wyświetlone.
  2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości.
  3. W panelu Właściwości tekstu wybierz żądaną czcionkę. Zostanie zmieniona czcionka zaznaczonego fragmentu tekstu.

Aby zmienić czcionkę w dużym dokumencie, w którym używane są style:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Edytor stylu….
  2. W oknie dialogowym Edytor stylów wybierz odpowiedni styl i zmień jego czcionkę.
  3. Kliknij przycisk OK.  Zostanie zmieniona czcionka wszystkich fragmentów tekstu z danym stylem.

Ważne! Jeśli dokument programu ABBYY FineReader został rozpoznany lub był modyfikowany na innym komputerze, tekst w dokumencie na Twoim komputerze może być wyświetlany nieprawidłowo. W takim wypadku należy się upewnić, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie czcionki użyte w tym dokumencie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.