Kopiowanie treści z dokumentów

Za pomocą programu ABBYY FineReader można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów do innych aplikacji. Można kopiować treść z zeskanowanych stron i obrazów bez rozpoznawania całego dokumentu czy konwertowania go na edytowalny format. Wybrana treść zostanie skopiowana do schowka i można będzie ją wkleić do dowolnej aplikacji obsługującej wklejanie ze schowka.

W części „Dodawanie obrazów bez przetwarzania” znajduje się objaśnienie sposobów otwierania dokumentów w programie ABBYY FineReader bez rozpoznawania.

Aby skopiować treść:

  1. Za pomocą narzędzia  , , lub z okna Obraz zaznacz tę część dokumentu, którą chcesz skopiować.
  2. Kliknij przycisk na podręcznym pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Wczytaj i skopiuj do schowka.
  3. Wklej treść do innej aplikacji.

Aby skopiować kilka stron:

  1. Wybierz strony, które chcesz skopiować, w panelu Strony.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane strony, w menu skrótów kliknij polecenie Zapisz wybrane strony jako lub Wyślij zaznaczone strony do…, a następnie wybierz program, do którego chcesz wstawić te strony.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.