Aktywacja programu ABBYY FineReader

Po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 12 należy go aktywować, aby działał w pełnym trybie. W trybie ograniczonym niektóre funkcje są niedostępne, w zależności od wersji programu i regionu.

Aktywacja zajmuje tylko kilka minut. Kreator aktywacji pomoże Ci wysłać do firmy ABBYY dane wymagane do aktywowania programu, po czym otrzymasz kod aktywacji.

Ważne! Niektóre wersje produktu są aktywowane automatycznie przez Internet i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez użytkownika.

Aby aktywować program FineReader:

  1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj program ABBYY FineReader….
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktywacji.

Po wybraniu opcji aktywacji za pomocą telefonu lub poczty e-mail, należy wprowadzić kod aktywacyjny lub ścieżkę do pliku aktywacyjnego w odpowiednim oknie dialogowym Kreatora aktywacji.

Po aktywacji program ABBYY FineReader będzie działać w trybie pełnym.

Metody aktywacji

  • Przez Internet

Aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Do dokonania tego typu aktywacji jest wymagane połączenie internetowe.

  • Przez e-mail

Wyświetlony zostanie monit o wysłanie do firmy ABBYY automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail zawierającej dane wymagane do aktywowania programu ABBYY FineReader. Wiadomość e-mail zostanie utworzona automatycznie. W odpowiedzi otrzymasz kod aktywacji.

Ważne! Sprawdź, czy pole tematu ani treść wiadomości e-mail nie zostały zmienione, gdyż dzięki temu otrzymasz szybką odpowiedź mechanizmu poczty e-mail.

  • Przez stronę internetową

W Kreatorze aktywacji wyświetlony zostanie adres internetowy, numer seryjny oraz identyfikator produktu. Przejdź pod podany adres oraz wpisz numer seryjny i identyfikator produktu w odpowiednich polach formularza na stronie. Zostanie wyświetlony monit o pobranie pliku. Zapisz ten plik na dysku twardym i określ jego ścieżkę w Kreatorze aktywacji.

Kreator aktywacji generuje unikatowy identyfikator produktu. Parametr ten jest tworzony na podstawie danych konfiguracyjnych komputera w chwili aktywacji. Nie zawiera on żadnych danych osobowych ani informacji o modelu komputera czy zainstalowanym oprogramowaniu, ustawieniach użytkownika ani też przechowywanych danych. Podczas aktywacji na serwer firmy ABBYY przekazywane są tylko identyfikator produktu, numer seryjny, nazwa i wersja produktu oraz wersja językowa interfejsu programu ABBYY FineReader. Informacje te są wymagane do wybrania właściwego języka i treści wiadomości o wynikach aktywacji i nie zostaną użyte w żadnym innym celu.

  • Przez telefon

Wybierz kraj w odpowiednim oknie dialogowym Kreatora aktywacji. W kreatorze pojawi się lista numerów telefonów najbliższych biur firmy ABBYY i jej partnerów. Podaj pracownikowi pomocy technicznej numer seryjny i identyfikator produktu wyświetlone w Kreatorze instalacji.

Ważne! Niektórych wersji produktu nie można aktywować przez telefon.

Można ponownie instalować program ABBYY FineReader na komputerze, na którym został on aktywowany, bez konieczności ponownej aktywacji. Jeśli jednak w systemie zostaną wprowadzone poważne zmiany (np. zmieni się konfiguracja sprzętowa komputera albo zostanie sformatowany dysk twardy lub zainstalowany nowy system operacyjny), może być konieczne uzyskanie nowego kodu aktywacyjnego i ponowne aktywowanie programu ABBYY FineReader.

Po aktywowaniu programu ABBYY FineReader 12 Corporate otrzymasz dodatkowo dostęp do aplikacji ABBYY Business Card Reader, która służy do skanowania wizytówek, zbierania z nich informacji kontaktowych i zapisywania ich w różnych formatach.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.