Er zijn twee manieren om een afbeelding in te voeren in het programma. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • een papieren document scannen
 • een afbeeldingsbestand of een PDF-document openen

Een papieren document scannen

 1. Zorg dat de scanner goed is aangesloten op uw computer en schakel het apparaat in.
  Raadpleeg de documentatie van de scanner voor instructies over het aansluiten en installeren van de scanner. Installeer alle benodigde software die met het apparaat is geleverd. Sommige scanners moeten worden ingeschakeld voordat u de computer aanzet.
 2. Leg een pagina op de scanner. Als uw scanner is uitgerust met een automatische documentinvoer, kunt u meerdere pagina's tegelijkertijd invoeren.
  Opmerking: als u gebruikmaakt van een flatbed-scanner, moet u de pagina's gelijkmatig op het glazen oppervlak leggen. Als er teveel kromming is, kan het zijn dat de tekst niet goed herkend wordt.
 3. Klik in het startscherm op de knop Document scannen… of selecteer de opdracht Document scannen… in het menu Bestand.
 4. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de vereiste scanopties en scan uw pagina's. De resulterende afbeeldingen verschijnen in het paneel aan de linkerkant in het venster van ABBYY FineReader 12 Sprint.

  Opmerking: als een document al open is in ABBYY FineReader 12 Sprint, worden nieuw gescande pagina's eraan toegevoegd.

Tip: om tekst vast te leggen van normaal afgedrukte documenten, kunt u ze het best scannen in grijswaarden op 300 dpi.

De kwaliteit van de tekstherkenning wordt beïnvloed door de kwaliteit van het oorspronkelijke document en door de scaninstellingen. Raadpleeg voor meer informatie over het selecteren van de juiste scanopties Scantips.

Afbeeldingen en PDF's openen

 1. Klik in het startscherm op de knop Afbeelding of PDF openen… of selecteer de opdracht Afbeelding of PDF openen… in het menu Bestand.
 2. In het dialoogvenster Afbeelding openen selecteert u de gewenste afbeeldingsbestanden en vervolgens klikt u op Openen.
  Tip: om meerdere bestanden te selecteren, houd u de Ctrl- of de Shift-toets ingedrukt en klikt u op de gewenste bestanden.

Opmerking:

 1. als een document al open is in ABBYY FineReader 12 Sprint, worden nieuw gescande pagina's daaraan toegevoegd.
 2. Soms is de toegang tot PDF-bestanden beperkt door de auteurs. Het kan dan gaan om wachtwoorden, beperkingen bij het openen van het document en beperkingen bij het kopiëren van de content. Als u een dergelijk bestand wilt openen, kan ABBYY FineReader 12 Sprint om een wachtwoord vragen.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.