Formulieren maken

Download

Zo maakt u een formulier:

 1. Maak in de PDF-editor een nieuw document of open een bestaand document.
  Zie ook: PDF-documenten weergeven
 2. Schakel over naar de formulierbewerkingsmodus door op de hoofdwerkbalk op de knop te klikken. U opent zo een nieuwe werkbalk met gereedschappen waarmee u diverse typen interactieve velden aan uw formulier kunt toevoegen.
  Als uw formulier al interactieve velden bevat, worden de namen ervan in het formulier weergegeven. Als u de veldnamen niet wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop ergens in het formulier en schakelt u het selectievakje uit naast het item Veldnamen weergeven in het snelmenu. U kunt ook klikken op Weergave > Veldnamen weergeven.  In de formulierbewerkingsmodus zijn de PDF-hoofdgereedschappen niet beschikbaar.
 3. U kunt formuliervelden naar wens toevoegen en bewerken en hun positie op de pagina aanpassen.
  Een veld kan alleen binnen de huidige pagina worden verplaatst.
  Als u uw formuliervelden wilt zien zoals ze aan de gebruiker worden getoond, sluit u de formulierbewerkingsmodus.

  U kunt velden toevoegen van de volgende typen:
 4. U sluit de formulierbewerkingsmodus door op de hoofdwerkbalk op de knop te klikken. U kunt ook met de rechtermuisknop elders in het formulier klikken en Formuliereditor afsluiten in het snelmenu selecteren, of gewoon op de ESC-toets drukken.
 5. Sla uw formulier op.
  Door uw formulier op te slaan als een PDF-document (Bestand > Opslaan als > PDF-document) blijven de interactieve velden behouden, zodat u en andere gebruikers het formulier kunnen invullen wanneer het PDF-bestand wordt geopend. Als u het formulier opslaat in een andere indeling, bijvoorbeeld Microsoft Word, kan het niet worden bewerkt wanneer het wordt weergegeven.

Als u het PDF-formulier wilt invullen, moet u de formulierbewerkingsmodus afsluiten.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.