Gebiedseigenschappen aanpassen

Download

Tijdens het verrichten van de automatische documentanalyse herkent ABBYY FineReader verschillende gebiedstypen op de pagina’s van het document (zoals tabellen, illustraties, tekst en barcodes). Het programma analyseert ook de documentstructuur en identificeert titels en andere opmaakelementen zoals kop- en voetteksten, afbeeldingen, grafiektitels etc.

Onjuist bepaalde eigenschappen in sommige tekst- en tabelgebieden kunt u handmatig verbeteren.

  1. Selecteer het gebied in het venster Afbeelding of in het venster In-/uitzoomen en pas de eigenschappen aan in het deelvenster Gebiedseigenschappen van het venster Afbeelding.

In het deelvenster Gebiedseigenschappen kunt u de volgende eigenschappen instellen:

Opmerking:

  • Gebruik de /-knoppen om naar links en naar rechts door het deelvenster Eigenschappen te bewegen als het venster Afbeelding niet breed genoeg is om de volledige inhoud weer te geven.
  • Meerdere teksteigenschappen kunnen aangepast worden vanuit het snelmenu, toegankelijk door met de rechtermuisknop te klikken in het tekstgebied.
  1. Voer het OCR-proces opnieuw uit na het maken van de noodzakelijke aanpassingen.

Zie ook "Als gebieden niet correct worden herkend.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.