De werkruimte aanpassen

Download
 • U kunt tijdelijk de deelvensters die u niet gebruikt verbergen. Gebruik de opties in het menu Weergave om deelvensters te verbergen/weer te geven, of gebruik de sneltoetsen:
  • F5 voor het venster Pagina’s
  • F6  voor het venster Afbeelding
  • F7  voor de vensters Afbeelding  en Tekst
  • F8  voor het venster Tekst
  • Ctrl+F5  voor het venster In-/uitzoomen.
 • U kunt de afmeting van een venster wijzigen door de vensterkaders met de muis te verslepen.
 • U kunt ook de positie van de vensters Pagina's en In-/uitzoomen wijzigen. Gebruik de opdrachten in het menu Weergave of in het snelmenu van het venster.
 • U kunt, terwijl het programma wordt uitgevoerd, de manier aanpassen waarop waarschuwings- en foutberichten getoond worden. De opdracht Meldingenvenster weergeven in het menu Weergave schakelt de vensters met waarschuwingen en fouten in en uit.
 • Om het deelvenster Eigenschappen in het venster Afbeelding of Tekst te tonen/verbergen, klikt u met de rechtermuisknop in het venster en klikt u op   Eigenschappen in het snelmenu. U kunt ook onder in deze vensters op of klikken.
 • Sommige vensterinstellingen kunt u aanpassen op het tabblad Beeld van het dialoogvenster Opties.

Alle documentpagina’s worden in het venster Pagina’sweergegeven. Er zijn twee paginaweergaven beschikbaar. U kunt de huidige paginaweergave op de volgende manieren wijzigen:

 • In het venster Pagina's klikt u op of op de werkbalk.
 • In het menu Weergave klikt u op het venster Pagina's en vervolgens op Miniaturen of Details.
 • Klik met de rechtermuisknop in het venster Pagina's, klik op Venster Pagina's... in het snelmenu en klik vervolgens op Miniaturen of Details.
 • Klik op Extra > Opties… om het dialoogvenster Opties te openen, klik op het tabblad Beeld en klik vervolgens op Miniaturen of Details onder Venster Pagina's.

Om een pagina te openen, klikt u op de miniatuur ervan in het venster Pagina’s (in de modus Miniaturen) of dubbelklikt u op het nummer ervan (in de modus Details). In het venster Afbeelding krijgt u vervolgens de pagina-afbeelding te zien en in het venster Tekst de herkenningsresultaten (als het document al is herkend).

Zie ook:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.