Als een illustratie niet wordt herkend

Download

Illustratiegebieden markeren de illustraties die in het document aanwezig zijn. U kunt ook illustratiegebieden gebruiken als u niet wilt dat een tekstfragment wordt herkend. Als het programma een illustratie niet automatisch herkent, kunt u het gereedschap Illustratie gebruiken om zelf een illustratiegebied rond de illustratie te tekenen.

  1. Selecteer in de werkbalk boven in het venster Afbeelding het hulpmiddel en sleep vervolgens met de muis een rechthoek rond de illustratie in de documentafbeelding.
  2. Voer het OCR-proces opnieuw uit.

Als er tekst over een illustratie in uw document is afgedrukt, tekent u een Achtergrondillustratiegebied rond de illustratie.

  1. In het venster Afbeelding selecteert u het hulpmiddel op de werkbalk en tekent u een kader rond de illustratie.

Opmerking: Als u dit hulpmiddel niet op de werkbalk ziet, moet u het toevoegen. Zie Werkbalken voor meer gedetailleerde instructies.

  1. Start het OCR-proces.

U kunt een bestaand gebied veranderen naar Illustratie of Achtergrondillustratie. Klik met de rechtermuisknop op het gebied en klik vervolgens op Gebiedstype wijzigen> naar Afbeelding of Gebiedstype wijzigen > naar Achtergrondafbeelding.

Ga voor meer informatie over gebiedstypen en bewerkingsgebieden naar Als gebieden niet correct worden herkend.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.