Groepswerk in een lokaal netwerk

Download

ABBYY FineReader biedt mogelijkheden voor het verwerken van documenten met andere gebruikers in een netwerk. Meerdere gebruikers kunnen gebruikerstalen en woordenboeken van deze talen met elkaar delen.

U stelt gebruikerswoordenboeken en talen als volgt beschikbaar voor meerdere gebruikers:

 1. Maak of open een ABBYY FineReader-document en selecteer de gewenste scan- en OCR-opties voor het document.
 2. Specificeer een map waarin de gebruikerswoordenboeken worden opgeslagen. Deze map moet toegankelijk zijn voor alle netwerkgebruikers.

Opmerking: Standaard worden gebruikerswoordenboeken opgeslagen in %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Hebt u een computer met Windows XP, dan is de standaardmap %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Zo specificeert u de map:

 1. Klik in het menu Extra op Opties… om het dialoogvenster Opties te openen, klik op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op de knop Gebruikerswoordenboeken….
 2. Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Bladeren… en selecteer de map.
 3. Gebruikerspatronen en -talen opslaan als *.fbt-bestand:
  1. Klik in het menu Extra's op Opties… en klik vervolgens op het tabblad Lezen in het dialoogvenster Opties.
  2. Klik onder Gebruikerspatronen en talen op de knop Opslaan naar bestand… .
  3. In het dialoogvenster Opties opslaan voert u een naam in voor het *.fbt-bestand en een map waarin het bestand moet worden opgeslagen. Deze map moet toegankelijk zijn voor alle netwerkgebruikers.
 4. Nu hebben andere gebruikers toegang tot de gebruikerstalen en woordenboeken. Daarvoor moeten ze het *.fbt-bestand uit stap 3 laden en het pad van de map met de aangepaste woordenboeken uit stap 2 opgeven.

Belangrijk! De mappen waarin gebruikerswoordenboeken, -patronen en -talen zijn opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met lees- en schrijfrechten voor die mappen.

Voor een lijst van de beschikbare gebruikerstalen opent u het dialoogvenster Taleneditor door te klikken op Taleneditor… in het menu Extra. U vindt de talen onder Door gebruiker gedefinieerde talen.

Wanneer een gebruikerstaal door meerdere personen wordt gebruikt, is deze taal beschikbaar als 'alleen-lezen' en kunnen de gebruikers de eigenschappen dus niet wijzigen. Er kunnen wel woorden worden toegevoegd aan en verwijderd uit een gebruikerswoordenboek.

Als een woordenboek wordt bewerkt door een gebruiker, is het beschikbaar als 'alleen-lezen' voor andere gebruikers. Dat wil zeggen dat deze gebruikers dit woordenboek wel kunnen gebruiken voor OCR en spellingcontrole, maar niet om woorden toe te voegen of te verwijderen.

Eventuele veranderingen die een gebruiker doorvoert in een gebruikerswoordenboek komen beschikbaar voor alle gebruikers die de map met het woordenboek hebben geselecteerd. De veranderingen zijn pas beschikbaar, nadat gebruikers ABBYY FineReader opnieuw opstarten.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.