Verklarende woordenlijst

Download
A B C D G H I K L O P R S T U V W

A

ABBYY Business Card Reader  is een handige toepassing waarmee gebruikers visitekaartjes kunnen scannen, de contactgegevens kunnen vastleggen en de vastgelegde contacten kunnen exporteren naar diverse elektronische indelingen. Met de toepassing kunnen ook scans en foto’s worden verwerkt van visitekaartjes die op computers van gebruikers zijn opgeslagen.

ABBYY FineReader-document is een door ABBYY FineReader gecreëerd object voor het verwerken van een papieren document. Het bevat de afbeeldingen van de documentpagina’s, eventueel herkende tekst en de programma-instellingen.

ABBYY Hot Folder is een planningsmodule waarmee u een map met afbeeldingen kunt selecteren en kunt instellen op welk tijdstip de afbeeldingen in deze map moeten worden verwerkt. ABBYY FineReader verwerkt automatisch de afbeeldingen in de geselecteerde map.

ABBYY Screenshot Reader is een toepassing waarmee u screenshots kunt maken en de teksten in de screenshots kunt herkennen.

Achtergrondfoto is een afbeeldingsgebied met een foto met tekst erover.

Actief gebied is een geselecteerd gebied in een afbeelding dat kan worden verwijderd, verplaatst of aangepast. Als u een gebied actief wilt maken, klikt u op het gebied. Het kader rond het actieve gebied is dikker dan normaal en is op de hoeken voorzien van kleine blokjes, waarmee u kunt slepen om de grootte te wijzigen.

Activering is het verkrijgen van een speciale code van ABBYY waarmee de gebruiker zijn of haar exemplaar van het product op een bepaalde computer in de volledige modus kan uitvoeren.

Activeringscode is een code die tijdens de activering door ABBYY wordt verstrekt aan alle gebruikers van ABBYY FineReader 12. Deze code wordt gebruikt om ABBYY FineReader te activeren op de computer waarop de Product-ID is gegenereerd.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) is een technologie die de conversiekwaliteit verbetert bij het verwerken van documenten met meerdere pagina’s. Met deze technologie worden ook elementen herkend zoals koppen, kop- en voettekst, voetnoten, paginanummering en handtekeningen.

Afkorting is een verkorte vorm van een woord of een zinsnede (bijv. MS-DOS voor Microsoft Disk Operating System, VN voor Verenigde Naties, etc.).

Automatische documentinvoer (ADF) is een apparaat waarmee documenten automatisch in een scanner worden ingevoerd. Een scanner met automatische documentinvoer stelt u in staat meerdere pagina's te scannen zonder handmatige handelingen uit te voeren. ABBYY FineReader ondersteunt ook het scannen van documenten met meerdere pagina's.

B

Barcodegebied is een gebied met een afbeelding met een barcode.

Terug naar begin

C

Codetabel is a een tabel waarin het verband wordt gelegd tussen de tekens en hun codes. De gebruikers kunnen uit de codetabel de tekens selecteren die ze nodig hebben.

D

Documentanalyse is een proces voor het identificeren van logische structuren en gebieden in een document met verschillende gegevenstypen. Een documentanalyse kan automatisch of handmatig worden uitgevoerd.

Documentopties zijn de opties die in het dialoogvenster Opties kunnen worden geselecteerd (Extra > Opties). Documentopties kunnen ook betrekking hebben op gebruikerstalen en patronen. U kunt de documentopties opslaan, zodat ze ook kunnen worden gebruikt in andere ABBYY FineReader-documenten.

Documenttype is een parameter die het programma vertelt hoe de brontekst is geproduceerd (bijv. met een laserprinter, op een schrijfmachine, etc.). Selecteer voor tekst uit een laserprinter Auto; selecteer voor tekst uit een schrijfmachine Typemachine; selecteer voor faxen Fax.

Dots per inch (dpi) is een maateenheid voor de resolutie van afbeeldingen.

G

Geautomatiseerde taak is een reeks stappen voor documentverwerking. ABBYY FineReader 12 bevat een aantal vooringestelde geautomatiseerde taken die u vindt in het venster Taken. U kunt ook uw eigen geautomatiseerde taken maken.

Gebied is een gedeelte van een afbeelding met een bepaald type gegevens, omgeven door een kader. Voordat de OCR wordt uitgevoerd, detecteert ABBYY FineReader tekst-, illustratie-, tabel- en barcodegebieden om te bepalen welke delen van de afbeelding moeten worden herkend en in welke volgorde.

Gebiedsanalyse is de verdeling van tekst, tabellen, illustraties, alinea's en kolommen op een pagina. De lettertypen, de tekengroottes, de tekenkleuren, de achtergrond en de tekststand maken hier allemaal deel van uit.

Gebiedsjabloon is een sjabloon met informatie over de grootte en locatie van gebieden in soortgelijke documenten.

Genegeerde tekens zijn alle tekens die geen letters zijn en die binnen een woord kunnen voorkomen, zoals afbreekstreepjes of accenten. Deze tekens worden tijdens de spellingcontrole genegeerd.

H

Helderheid is een afbeeldingsparameter die de hoeveelheid wit in een afbeelding weergeeft.. Door de helderheid te verhogen, wordt een afbeelding "lichter". Door een juiste helderheid te kiezen, verbetert de kwaliteit van de herkenning. Zie voor meer informatie "Papieren documenten scannen".

Herkenningsgebied is een gebied met een illustratie dat automatisch door ABBYY FineReader moet worden geanalyseerd.

Terug naar begin

I  

Illustratiegebied is een afbeeldingsgebied met een illustratie. Dit gebied kan een illustratie bevatten, maar ook een ander soort object dat als illustratie moet worden weergegeven (bijvoorbeeld een tekstgedeelte).

K

Kleurmodus bepaalt of de documentkleuren worden behouden. Zwart-witafbeeldingen produceren kleinere ABBYY FineReader-documenten en zijn sneller te verwerken.

L

Lettertype-effecten is de opmaak van een lettertype (bijv. vet, cursief, onderstreept, doorgehaald, subscript, superscript, klein kapitaal).

Licentiebeheer is een hulpprogramma dat wordt gebruikt voor het beheer van de licenties voor ABBYY FineReader en voor het activeren van ABBYY FineReader 12 Corporate.

Ligatuur is een combinatie van twee of meer tekens die aan elkaar zijn "geplakt" (bijv. fi, fl, ffi). Deze tekens zijn moeilijk te scheiden door ABBYY FineReader. De OCR-kwaliteit kan worden verbeterd door ze te beschouwen als één teken.

O

Omgekeerde afbeelding is een afbeelding met witte tekens tegen een donkere achtergrond.

Omnifont-systeem is een herkenningssysteem dat zonder voorafgaande training tekens uit elk willekeurig lettertype kan herkennen.

Onbetrouwbare tekens zijn tekens die mogelijk niet correct herkend zijn door het programma.

Onbetrouwbare woorden zijn woorden met een of meer onbetrouwbare tekens.

Optioneel afbreekstreepje is een afbreekstreepje (¬) dat precies aangeeft waar woorden of woordcombinaties afgebroken kunnen worden indien deze aan het einde van een regel staan (het woord 'afbreekstreepje' moet bijvoorbeeld worden gesplitst als 'afbreek-streepje'). ABBYY FineReader vervangt alle afbreekstreepjes in woorden uit het woordenboek door optionele afbreekstreepjes.

Terug naar begin

P

Paradigma zijn alle grammaticale vormen van een woord.

Patroon is een reeks associaties tussen een set gemiddelde tekenafbeeldingen en hun respectievelijke namen. Patronen worden gemaakt als u ABBYY FineReader traint in een specifieke tekst.

PDF met tag is een PDF-document met informatie over de documentstructuur, zoals de logische indeling, illustraties en tabellen. Deze structuur wordt vastgelegd in PDF-tags. Een PDF-document met deze tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook worden weergegeven op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen.

PDF-beveiligingsinstellingen zijn restricties waarmee kan worden voorkomen dat een PDF-document kan worden geopend, bewerkt, gekopieerd of afgedrukt. De volgende instellingen zijn beschikbaar: Wachtwoord voor openen van document, Wachtwoord voor toegangsrechten en Coderingsniveau.

Primaire vorm is de vorm van een woord zoals dit in het "woordenboek" staat (de basisvorm van een woord in een woordenboek heeft meestal een primaire vorm).

Product-ID wordt automatisch gegenereerd op basis van de hardwareconfiguratie wanneer ABBYY FineReader op een computer wordt geactiveerd.

R

Resolutie is een scanparameter die wordt gemeten in dpi (punten per inch). Een resolutie van 300 dpi is geschikt voor teksten met een tekengrootte van 10 pt of meer, terwijl een resolutie van 400 tot 600 dpi de voorkeur verdient bij teksten met een kleinere tekengrootte (9 pt of minder).

S

Samengesteld woord is een woord dat bestaat uit twee of meer bestaande woorden. In ABBYY FineReader is een samengesteld woord een woord dat niet in het woordenboek voorkomt, maar dat samengesteld kan worden uit twee of meer woorden die wel in het woordenboek voorkomen.

Scanmodus is een scanparameter waarmee wordt bepaald of een afbeelding moet worden gescand in zwart-wit, grijs of kleur.

Scanner is een apparaat waarmee afbeeldingen in een computer kunnen worden ingevoerd.

Scheidingstekens zijn symbolen die woorden kunnen opsplitsen (bv. /,\,-) en die zelf van het woord worden gescheiden door een spatie.

Stuurprogramma is een programma voor het aansturen van randapparatuur, (bijv. een scanner, een monitor, etc.).

Support-ID is een uniek nummer of serienummer met informatie over de licentie en de computer waarop die wordt gebruikt. Een Support-ID biedt extra beveiliging en wordt gecontroleerd door de technische ondersteuning voordat er technische ondersteuning wordt gegeven.

Terug naar begin

T

Taakbeheer is een functie van ABBYY FineReader waarmee u geautomatiseerde taken kunt maken, wijzigen en uitvoeren of aangepaste geautomatiseerde taken kunt verwijderen.

Tabelgebied is een gebied met een illustratie met gegevens in tabelvorm. Wanneer een dergelijk gebied wordt gelezen, worden er verticale en horizontale scheidingstekens binnen het gebied aangebracht om een tabel te vormen. Dit gebied wordt in de uitvoertekst vormgegeven als een tabel.

Tekstgebied is een gebied met een afbeelding met tekst. Tekstgebieden behoren alleen tekst te bevatten die in één kolom is opgemaakt.

Training is het proces waarbij verbanden worden gelegd tussen de tekenafbeeldingen en de tekens zelf. (Zie "Herkenning met training" voor meer informatie.)

U

Unicode is een standaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Het is een 16-bits internationaal coderingssysteem voor het verwerken van teksten.

V

Vaste tekenafstand is een eigenschap van bepaalde lettertypen (bijvoorbeeld Courier New), waarbij alle tekens evenveel ruimte in beslag nemen. Voor een beter OCR-resultaat bij lettertypen met vaste tekenbreedte selecteert u Extra > Opties..., klikt u op het tabblad Document en selecteert u Typemachine bij de optie Documenttype.

Verboden tekens zijn tekens waarvan u denkt dat ze nooit voorkomen in een te herkennen tekst. Door verboden tekens in te stellen, kunt u de snelheid en de kwaliteit van de OCR verbeteren.

W

Wachtwoord voor openen document is een wachtwoord dat verhindert dat een andere gebruiker een PDF-document kan openen zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld.

Wachtwoord voor toegangsrechten is een wachtwoord dat verhindert dat andere gebruikers een PDF-document kunnen afdrukken en bewerken zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld. Als bepaalde beveiligingsinstellingen voor het PDF-document zijn ingeschakeld, kunnen andere gebruikers deze instellingen niet wijzigen zonder eerst het wachtwoord voor toegangsrechten in te voeren.

Terug naar begin

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.