Hoofdvenster

Download

Wanneer u ABBYY FineReader opstart, wordt het hoofdvenster geopend. Tegelijkertijd wordt het venster Taak weergegeven, waarin u ingebouwde en aangepaste automatische taken kunt starten.

Het hoofdvenster toont de huidige geopende ABBYY FineReader-documenten. Zie voor meer informatie "Wat is een FineReader-document?"

  • In het venster Pagina's kunt u de pagina's van het huidige FineReader-document zien. Er zijn twee modi om pagina's te bekijken: pictogrammen (deze tonen een kleine afbeelding) of details (een lijst van documentpagina's met hun eigenschappen). U kunt schakelen tussen deze modi via het snelmenu van het venster, het menu Weergave of door Extra > Opties… > Weergeven te selecteren.
  • Het venster Afbeelding toont een afbeelding van de huidige pagina. In dit venster kunt u gebieden, pagina-afbeeldingen en teksteigenschappen bewerken.
  • Het venster Tekst toont de herkende tekst. Hier kunt u de spelling controleren en de herkende tekst aanpassen.
  • Het venster In-/uitzoomen toont een vergrote afbeelding van de regel of het afbeeldingsgebied dat bewerkt wordt. Met het venster Afbeelding krijgt u een algemeen overzicht van de pagina, terwijl het venster In-/uitzoomen delen van de afbeelding gedetailleerder laat zien. Zo kunt u het gebiedstype en de positie aanpassen of onbetrouwbare tekens in vergrote vorm bekijken. U kunt de schaal van de afbeelding wijzigen in het gedeelte onder in het venster In-/uitzoomen.

Tip: U kunt afbeeldingen met de muis verplaatsen in de vensters Afbeelding en In-/uitzoomen terwijl u de spatiebalk ingedrukt houdt.

Schakelen tussen vensters

  • Druk op Ctrl+Tab om te schakelen van het ene venster naar een ander.
  • Druk op Alt+1 om het venster Pagina's te activeren.
  • Druk op Alt+2 om het venster Afbeelding te activeren.
  • Druk op Alt+3 om het venster Tekst te activeren.

Zie voor andere sneltoetsen het gedeelte "Sneltoetsen."

Zie ook:

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.