Als gebieden niet correct worden herkend

Download

Voordat pagina-afbeeldingen worden gelezen, worden ze door ABBYY FineReader geanalyseerd en worden verschillende typen gebieden in de afbeeldingen gedetecteerd, zoals de gebieden Tekst, Illustratie, Achtergrondillustratie, Tabel en Barcode. Deze analyse bepaalt welke gebieden worden herkend en in welke volgorde. In de gebruikersinterface worden verschillende typen gebieden onderscheiden door de kleuren van hun randen.

Als u op een gebied klikt, wordt het gemarkeerd en wordt het actief. U kunt ook op de Tab-toets drukken om door de gebieden te navigeren. De gebiedsnummers bepalen de volgorde waarop ze worden geselecteerd wanneer u op de Tab-toets drukt. Deze gebiedsnummers worden standaard niet weergegeven in het venster Afbeelding. Ze worden alleen weergegeven als het gereedschap Gebieden rangschikken is geselecteerd.

De gereedschappen waarmee u gebieden handmatig kunt tekenen en bewerken, vindt u in het venster Afbeelding en op de pop-upwerkbalken van de gebieden Tekst, Illustratie, Achtergrondillustratie en Tabel (pop-upwerkbalken worden naast het actieve gebied weergegeven).

Belangrijk! Voer het OCR-proces opnieuw uit nadat u de gebieden hebt bewerkt.

U kunt de hulpmiddelen voor het bewerken van gebieden gebruiken om:

Een nieuw gebied maken

 1. Selecteer een hulpmiddel in het venster Afbeelding:

tekent een herkenningsgebied

tekent een tekstgebied;

tekent een illustratiegebied;

tekent een achtergrondillustratiegebied;

tekent een tabelgebied.

 1. Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de muisaanwijzer om een gebied te tekenen.

Nieuwe gebieden kunnen worden getekend zonder een gereedschap in de werkbalk van het venster Afbeelding te selecteren. Teken gewoon een gebied op de afbeelding met een van de volgende toetscombinaties:

 • Ctrl+Shift tekent een tekstgebied
 • Alt+Shift tekent een illustratiegebied
 • Ctrl+Alt tekent een tabelgebied
 • Ctrl+Shift+Alt tekent een barcodegebied

U kunt het type van een gebied wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde gebied, klik op Gebiedstype wijzigen in het snelmenu en klik vervolgens op het gewenste gebiedstype.

Gebiedskaders aanpassen

 1. Zet de cursor op het gebiedskader.
 2. Klik met de linkermuisknop en sleep in de gewenste richting.

Opmerking: U kunt het gebiedskader tegelijkertijd verticaal en horizontaal aanpassen door de cursor op een hoek van het gebied te plaatsen.

Gebiedsdelen toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer het hulpmiddel / voor Tekst,Illustratie of Achtergrondillustratie-gebieden op de popup-werkbalk.
 2. Plaats de cursor in het gebied en selecteer een deel van de afbeelding. Dit fragment wordt aan het gebied toegevoegd of uit het gebied verwijderd.
 3. Pas desgewenst het kader aan.

Opmerking:

 1. +Deze hulpmiddelen kunnen alleen worden gebruikt worden Tekst-, Illustratie- of Achtergrondillustratie-gebieden. U kunt geen segment in een tabel- of barcodegebied toevoegen of verwijderen.
 2. U kunt ook de gebiedskaders aanpassen door formaatgrepen toe te voegen. Het ontstane segment kan met de muis in elke gewenste richting getrokken worden. Om een nieuwe formaatgreep toe te voegen, plaatst u de cursor op de gewenste plek op het kader terwijl u op Ctrl+Shift drukt (hierdoor wijzigt de cursor van pijl naar richtkruis) en klikt u. Er verschijnt een nieuwe formaatgreep op het gebiedskader.

Een of meer gebieden selecteren

 • Selecteer het hulpmiddel , , , , , of op de werkbalk in het venster Afbeelding en klik op de gewenste gebieden terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Om een selectie ongedaan te maken, klikt u nogmaals op het geselecteerde gebied.

Een gebied verplaatsen

 • Selecteer een gebied en verplaats het terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.

Gebieden opnieuw rangschikken

 1. Klik op op de werkbalk of klik op Gebieden rangschikken in het menu Gebieden.
 2. Selecteer de gebieden in de voor het uiteindelijke document gewenste volgorde.

Opmerking: De gebieden worden tijdens de automatische analyse van de bladzijde automatisch van links naar rechts genummerd, ongeacht de richting van de tekst op de afbeelding.

Een gebied verwijderen

 • Selecteer de gebieden die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets.
 • Selecteer de gebieden die u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op een van de gebieden en klik in het snelmenu op Verwijderen.
 • Selecteer het hulpmiddel en klik op het gebied dat u wilt verwijderen.

Alle gebieden verwijderen:

 • Klik op Alle gebieden en tekst verwijderen in het snelmenu van het venster Afbeelding.

Belangrijk! Het verwijderen van een gebied dat al eerder is herkend, verwijdert ook het corresponderende fragment in het venster Tekst.

De tekststand wijzigen

 • Klik met de rechtermuisknop op een gebied, klik op Eigenschappen in het snelmenu om het deelvenster Gebiedseigenschappen te openen en selecteer vervolgens de gewenste tekststand in de vervolgkeuzelijst Tekststand.

Ga voor meer informatie over het bewerken van teksteigenschappen van tekstgebieden naar Eigenschappen tekstgebied aanpassen.

Gebiedskaderkleuren wijzigen

 1. Open het dialoogvenster Opties (Extra > Opties…) en klik vervolgens op het tabblad Beeld.
 2. Selecteer het gebiedstype onder Uiterlijk en kies de kleur in het palet Kleur .

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.