Komplex írásrendszerű nyelvek használata

Az ABBYY FineReaderrel arab, héber, jiddis, thai, kínai, japán és koreai nyelvű dokumentumokat is felismerhet. Kínai, japán vagy korai nyelvű dokumentumok, illetve ezek és az európai nyelvek kombinációját használó dokumentumokkal való munka során néhány további szempontot kell figyelembe venni.

A nyelvi támogatás telepítése

Hogy felismerhetők legyenek az arab, héber, jiddis, thai, kínai, japán és koreai nyelvű szövegek, lehet, hogy telepítenie kell ezeket a nyelveket.

A Microsoft Windows 8, a Windows 7 és a Windows Vista alapértelmezésként támogatja ezeket a nyelveket.

Új nyelvek telepítése Microsoft Windows XP rendszerre:

 1. Kattintson a Start gombra a tálcán.
 2. Kattintson a Vezérlőpult > Területi és nyelvi beállítások ikonra.
 3. Kattintson a Nyelvek fülre, és adja meg az alábbi beállításokat:
  • Komplex írásrendszerek és a jobbról balra író nyelvek (többek között a thai nyelv) fájljainak telepítése

az arab, a héber, a jiddis és a thai nyelv támogatásához

 • Kelet-ázsiai nyelvek fájljainak telepítése

a japán, a kínai és a koreai nyelv támogatásához

 1. Kattintson az OK gombra.

Ajánlott betűtípusok

Az arab, héber, jiddis, thai, kínai, japán és korai nyelvű szöveg felismeréséhez további betűtípusok telepítésére lehet szükség a Windowsban. Az ilyen nyelvű szövegekhez ajánlott betűtípusok listája az alábbi táblázatban található.

OCR-nyelv Ajánlott betűtípus
Arab Arial™ Unicode™ MS*
Héber Arial™ Unicode™ MS*
Jiddis Arial™ Unicode™ MS*
Thai

Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Kínai (egyszerűsített),

kínai (hagyományos),

japán, koreai,

koreai (hangul)

Arial™ Unicode™ MS*

SimSun-betűtípusok

például: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming (az ISO 10646 szabványhoz)

STSong

* Ez a betűtípus a Microsoft Windows XP és a Microsoft Office 2000 vagy újabbal együtt kerül telepítésre.

Az alábbi részekben tanácsokat kaphat a felismerés pontosságának javításához.

Az automatikus feldolgozás letiltása

Alapértelmezésként az ABBYY FineReader-dokumentumhoz hozzáadott bármilyen oldal automatikusan felismerésre kerül.

Ha viszont a dokumentum európai nyelvvel kombinált japán, kínai vagy koreai nyelvű szöveget tartalmaz, akkor az oldaltájolás automatikus felismerésének letiltását javasoljuk, és a dupla oldalak csak abban az esetben történő felosztását, ha az összes oldalképnek megfelelő a tájolása (pl. nem fejjel lefelé kerültek beolvasásra).

Az Az oldaltájolás felismerése és a Szemközti oldalak felosztása beállítás a Beállítások párbeszédpanel Beolvasás/Megnyitás fülén engedélyezhető, illetve tiltható le.

Megjegyzés: Arab, héber vagy jiddis nyelvű szemközti oldalak felosztása esetén ügyeljen arra, hogy előbb válassza ki a megfelelő felismerési nyelvet, és csak ezután jelölje be a Szemközti oldalak felosztása beállítást. Ez fogja biztosítani az oldalak megfelelő sorrendben való rendezését. Az eredeti oldalszámozás a Könyvoldalak felcserélése beállítás bejelölésével is visszaállítható. A részleteket lásd a "Mi a FineReader-dokumentum?" témakörben.

Ha bonyolult szerkezetű a dokumentum, akkor javasoljuk a képek automatikus elemzését és OCR-jét, és ezeknek a műveleteknek a kézi végrehajtását.

Az automatikus elemzés és az OCR letiltása:

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (Eszközök > Beállítások… parancs).
 2. Törölje Az oldalak automatikus feldolgozása, amint hozzáadásra kerülnek beállítást az Beolvasás/Megnyitás fülön.
 3. Kattintson az OK gombra.

Többnyelvű dokumentumok felismerése

Az alábbi utasításokban angol és kínai nyelvű szöveget egyaránt tartalmazó dokumentum szerepel példaként.

 1. A fő eszköztáron, a Dokumentum nyelvei legördülő listából válassza a Több nyelv… elemet. A Nyelvszerkesztő párbeszédpanelen jelölje be A nyelvek kézi megadása beállítást, a nyelvlistából válassza ki a kínai és az angol nyelvet.
 2. Olvassa be, vagy nyissa meg a képet.
 3. Ha nem sikerül az összes blokkot felismernie a programnak egy képen:
  • Adja meg kézzel a blokkokat a blokkszerkesztő eszközökkel .
  • Adjon meg minden olyan blokkot, mely csak egynyelvű. Ehhez jelölje őket ki, és a Blokk tulajdonságai panelen adja meg a nyelvüket.

Fontos! Csak azonos típusú blokkok nyelve adható meg. Ha különböző típusú blokkokat jelölt ki, például szöveg- és táblázatblokkot, akkor nem tud megadni nyelvet.

 1. Kattintson a Felismerés gombra a fő eszköztáron.

Ha nem európai karakterek nem jelennek meg a Szöveg ablakban

Ha a Szöveg ablakban nem megfelelően jelenik meg a kínai, japán vagy koreai nyelvű szöveg, akkor feltehetőleg az Egyszerű szöveg módot választotta.

Az Egyszerű szöveg módban használt betűtípus átváltása:

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (Eszközök > Beállítások…).
 2. Kattintson a Nézet fülre.
 3. Válassza ki az Arial Unicode MS elemet Az egyszerű szöveg megjelenítéséhez használt betűtípus legördülő listából.
 4. Kattintson az OK gombra.

Ha ez nem segített, és a Szöveg ablakban látható szöveg még mindig hibásan jelenik meg, akkor lásd "A használt betűtípus nem megfelelő, avagy némely karakter helyett "?" vagy "□" látható" témakörben ismertetett megoldást.

A felismert szöveg irányának megváltoztatása

Az ABBYY FineReader automatikusan ismeri fel a szövegirányt, viszont Ön is megadhatja kézzel.

 1. Jelöljön ki egy vagy több bekezdést a Szöveg ablakban.
 2. Kattintson a gombra a Szöveg ablak eszköztárán.

Megjegyzés: Felismerés előtt a Kép ablakban található A kínai, japán és koreai nyelvű szöveg iránya legördülő lista használatával adhatja meg a szövegirányt. A részleteket lásd a Ha nem megfelelően ismerhető fel a függőleges vagy az invertált szöveg témakörben.

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.