צילום מסמכים

סריקה היא לא הדרך היחידה ליצירת תמונות מהמסמכים שלך. ניתן לצלם מסמכים באמצעות מצלמה או באמצעות טלפון נייד ולאחר מכן לפתוח את התמונות באמצעות ABBYY FineReader 14 ולזהות אותן.

בעת צילום המסמכים, יש להביא בחשבון כמה גורמים כדי שהתמונה תתאים יותר לזיהוי תווים אופטי (OCR). גורמים אלה מתוארים בפירוט בסעיפים הבאים:

דרישות מצלמה

על המצלמה לעמוד בדרישות הבאות כדי לצלם תמונות מסמך אשר ניתן לזהות באופן מהימן.

מאפייני מצלמה מומלצים

 • חיישן תמונה: 5 מיליון פיקסלים לעמודים בגודל A4. ייתכן שחיישנים קטנים יותר יספיקו לצילום של מסמכים קטנים יותר, כגון כרטיסי ביקור.
 • תכונת השבתת מבזק
 • בקרת צמצם ידנית, כלומר זמינות מצב ידני מלא או AV
 • מיקוד ידני
 • תכונת מניעת טלטול (ייצוב תמונה) או אפשרות שימוש בחצובה
 • הגדלה אופטית

דרישות מינימליות

 • חיישן תמונה: 2 מיליון פיקסלים לעמודים בגודל A4
 • מרחק מוקד משתנה

למידע מפורט על המצלמה שלך, עיין בתיעוד שניתן עם המכשיר.

תאורה

התאורה משפיעה באופן ניכר על איכות התמונה שמתקבלת.

התוצאות הטובות ביותר יתקבלו עם אור בהיר שמפוזר באופן שווה, עדיף אור יום. ביום שמש בהיר, ניתן להגדיל את מספר הצמצם כדי לקבל תמונה חדה יותר.

שימוש במבזק ובמקורות תאורה נוספים

 • בעת שימוש בתאורה מלאכותית, השתמש בשני מקורות אור הממוקמים כך שתוכל להימנע מצללים או מבוהק.
 • אם יש מספיק אור, כבה את המבזק כדי להימנע מצללים ומאזורי אור חדים. בעת שימוש במבזק בתנאי תאורה חלשה, הקפד לצלם ממרחק של כ-50 ס"מ.

אנו ממליצים שלא להשתמש במבזק בעת צילום תמונות של מסמכים שהודפסו על נייר מבריק. השוואת תמונה עם בוהק לתמונה באיכות טובה:  

אם התמונה כהה מדי

 • הגדר ערך צמצם נמוך יותר כדי לפתוח את הצמצם.
 • הגדר ערך ISO גבוה יותר.
 • כדאי להשתמש במיקוד ידני, משום שמיקוד אוטומטי עלול להשתבש בתנאי תאורה חלשה.

השוואת תמונה כהה מדי לתמונה באיכות טובה:

צילום התמונות

לקבלת תמונות מסמך באיכות טובה, הקפד להציב את המצלמה כראוי, ופעל בהתאם להמלצות הפשוטות שלהלן.

 • במידת האפשר, השתמש בחצובה.
 • יש להציב את העדשות במקביל לעמוד. על המרחק בין המצלמה למסמך להבטיח שהעמוד כולו ייכלל במסגרת בעת הגדלת המיקוד (זום אין). ברוב המקרים, מרחק זה יהיה בין 50 ל-60 ס"מ.
 • ישר את מסמך הנייר או את עמודי הספר (בייחוד במקרה של צילום ספרים עבים). אסור ששורות הטקסט ייטו ביותר מ-20 מעלות. אחרת, ייתכן שהטקסט לא יומר כראוי.
 • לקבלת תמונות חדות יותר, התמקד במרכז התמונה.
 • הפעל את תכונת מניעת הטלטול; שחשיפה ממושכת בתנאי תאורה חלשה עלולה לגרום טשטוש.
 • השתמש בתכונה 'שחרור תריס אוטומטי'. תכונה זאת תמנע מהמצלמה לזוז כשאתה לוחץ על לחצן שחרור התריס. השימוש בשחרור תריס אוטומטי מומלץ גם אם נעשה שימוש בחצובה.

כיצד לשפר תמונה אם:

 • התמונה כהה מדי או שהניגודיות בה נמוכה מדי.
  פתרון: נסה להשתמש בתאורה בהירה יותר. אם לא ניתן לעשות זאת, נסה להגדיר ערך צמצם נמוך יותר.
 • התמונה לא חדה מספיק.
  פתרון: ייתכן שהמיקוד אוטומטי לא יפעל כראוי בתנאי תאורה חלשה או בעת צילום ממרחק קצר. נסה להשתמש בתאורה בהירה יותר. השתמש בחצובה ובטיימר עצמי כדי להימנע מהזזת המצלמה בעת הצילום.

אם התמונה מטושטשת רק במקצת, הכלי Photo Correction בעורך התמונות של עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) עשוי לעזור בשיפור התוצאות. ראה גם: אם תמונת המסמך מכילה פגמים ורמת דיוק נמוכה של זיהוי תווים אופטי (OCR).

 • חלק מהתמונה לא חד מספיק.
  פתרון: נסה להגדיר ערך צמצם גבוה יותר. צלם ממרחק גדול יותר בהגדלה אופטית מקסימלית. התמקד בנקודה הנמצאת בין מרכז התמונה לבין הקצה שלה.
 • המבזק גורם לבוהק.
  פתרון: השבת את המבזק, או נסה להשתמש במקורות תאורה אחרים, והגדל את המרחק בין המצלמה למסמך.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.