Tuvastustulemite salvestamine

Tuvastustulemid saab salvestada faili, saata mõnda teise rakendusse, kopeerida lõikelauale või saata edasi e-kirjaga. Optilise tekstituvastuse tulemid saab saata ka saidile Kindle.com, kus need teisendatakse Kindle'i vormingusse ja tehakse kättesaadavaks Kindle'isse allalaadimiseks. Saad salvestada kogu dokumendi või ainult valitud leheküljed.

Tähtis! Enne, kui klõpsad nuppu Salvesta, veendu et oled valinud õiged salvestussuvandid.

Tuvastatud teksti salvestamiseks tee järgmist.

 1. Vali põhitööriistaribal ripploendist Dokumendi küljendus dokumendi küljenduse salvestusrežiim.

Märkus. Saadavalolevad failivormingud kuvatakse loendina iga režiimi all.

Vormingu salvestusrežiimid.

 1. Täpne koopia

Loob dokumendi, mis säilitab originaali vormingu.

See suvand on soovitatav keeruka vorminguga dokumentide jaoks nagu reklaambrošüürid. Pane tähele, et see suvand piirab tekstis ja dokumendi vormingus muudatuste tegemist.

 1. Redigeeritav koopia

Loob dokumendi, mille vorming võib originaalist veidi erineda. Selles režiimis loodud dokumente on lihtne redigeerida.

 1. Vormindatud tekst

Säilitab fondid, fondisuurused ja lõigud, kuid ei säilita täpset sammu ega objektide asukohta leheküljel. Tekst on joondatud vasakule. Paremalt-vasakule suunaga tekstid joondatakse paremale.

Märkus. Vertikaalsed tekstid muudetakse selles režiimis horisontaalseteks.

 1. Lihttekst

See režiim teksti vormingut ei säilita.

 1. Paindlik kujundus

Valmistab HTML-dokumendi, mis paigutab objektid nii originaalilähedaselt kui see on tehniliselt võimalik.

 1. Vali vahekaardil Salvesta dialoogiboksis Suvandid soovitud salvestussuvandid ja klõpsa nuppu OK.
 2. Klõpsa põhitööriistariba nupu Salvesta kõrval olevat noolt ja vali soovitud suvand või kasuta käske menüüs Fail.

Märkus. ABBYY FineReader võimaldab salvestada lehekülgi kujutistena. Lisateavet vt jaotisest Leheküljekujutise salvestamine.

Toetatud rakendused

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) ja 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) ja 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (koos Microsoft Office Wordi, Exceli ja PowerPointi failivormingute ühilduvuspaketiga), 2007 (12.0), 2010 (14.0) ja 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 ja uuem)

Märkus. Tagamaks parimat ühilduvust ABBYY FineReaderi ja ülaltoodud rakenduste vahel, veendu et installitud on nende rakenduste uusimad värskendused.

Vt ka

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.