Dokumendi funktsioonid, mille kasutamist võiks enne optilist tekstituvastust kaaluda

Kujutiste kvaliteedil on oluline mõju tuvastuskvaliteedile. Käesolevas jaotises selgitatakse, milliseid tegureid tuleb võtta arvesse enne kujutiste tuvastamist:

Dokumendi keeled

ABBYY FineReader tuvastab nii ühe- kui mitmekeelseid (nt kahes või enamas keeles kirjutatud) dokumente. Mitmekeelsete dokumentide puhul pead valima mitu tuvastuskeelt.

Dokumendi optilise tekstituvastuse keele määramiseks vali ripploendis Dokumendi keeled põhitööriistaribal või aknas Tegum üks järgmistest.

 • Automaatvalik

ABBYY FineReader valib automaatselt sobiva keele kasutaja määratud keelte loendist. Selle loendi muutmiseks toimi järgmiselt.

 1. Vali määrang Veel keeli….
 2. Vali dialoogiboksis Keelteredaktor suvand Vali dokumendi keeled automaatselt järgmisest loendist.
 3. Klõpsa nuppu Määra….
 4. Vali soovitud keeled dialoogiboksis Keeled.
 • Keel või keelte kombinatsioon

Vali keeled või keelte kombinatsioon. Keelte loend sisaldab hiljuti kasutatud tuvastuskeeli ja ka inglise, saksa ja prantsuse keelt.

 • Veel keeli…

Vali see suvand, kui vajalikku keelt pole loendis näha.

Vali dialoogiboksis Keelteredaktor suvand Määra keeled käsitsi ja vali soovitud keel või keeled, märkides nende ees olevad märkeruudud. Kui kasutad teatud keelekombinatsiooni tihti, saad luua nendele keeltele uue keelerühma.

Kui keelt pole loendis tegutse järgmiselt.

 1. ABBYY FineReader ei toeta seda keelt.

Toetatud keelte täieliku loendi leiad jaotisest "Toetatud keeled."

 1. Sinu tarkvara ei toeta seda keelt.

Kõigi sinu tarkvara poolt toetatud keelte loend on saadaval dialoogiboksis Litsentsid (Spikker > Programmist… > Litsentsi teave).

Lisaks integreeritud keelte kasutamisele ja keelerühmadele saad luua enda oma. Üksikasjad leiad jaotisest "Kui programm ei suuda tuvastada mõnda märki."

Printimistüüp

Dokumente saab printida erinevatel seadmetel nagu kirjutusmasinatel ja faksidel. Optilise tekstituvastuse kvaliteeti saab parandada, valides enne tuvastamist õige Dokumendi tüüp dialoogiboksis Suvandid.

Enamiku dokumentide puhul tuvastab programm printimistüübi automaatselt. Automaatseks printimistüübi tuvastuseks peab olema valitud suvand Määra automaatselt jaotises Dokumendi tüüp dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid…). Dokumenti saab töödelda täisvärvides või must-valges režiimis.

Soovi korral võid valida vastavalt vajadusele printimistüübi ka käsitsi.

Kirjutusmasinal trükitud teksti näide. Kõik tähed on sama laiusega (võrdle nt tähti "w" ja "t"). Sellist tüüpi tekstide puhul vali määrang Kirjutusmasin.
Faksitud teksti näide. Nagu näed sellest näitest, pole tähed mõnes kohas selged, dokument sisaldab müra ja moonutusi. Sellist tüüpi tekstide puhul vali määrang Faks

Näpunäide. Pärast kirjutusmasina või faksi tekstide tuvastamist vali enne tavaliste prinditud dokumentide töötlemist kindlasti suvand Auto.

Prindikvaliteet

Halva kvaliteediga dokumendid, mis sisaldavad "müra" (s.o suvalisi musti täppe või punkte), on udused või ebaühtlaste tähtedega, kaldus ridadega ja nihkes tabeli ääristega, võivad vajada skannimise eriseadistusi.

Faks Ajaleht

Halva kvaliteediga dokumente on kõige parem skannida halliskaalas. Kui skannid halliskaalas, valib programm optimaalse heleduse väärtuse automaatselt.

Halliskaala skannimisrežiim säilitab skannitud tekstis rohkem teavet tähtede kohta, et saada parimad optilise tekstituvastuse tulemused keskmise või halva kvaliteediga dokumentide tuvastamisel. Kujutiseredaktori tööriistade abil saad mõned defektid korrigeerida ka käsitsi. Lisateavet vt jaotisest "Kujutise eeltöötlus."

Värvirežiim

Kui värvilise originaali värvide säilitamine pole vajalik, saad dokumenti töödelda must-valges režiimis. See vähendab tunduvalt ABBYY FineReaderi dokumendi suurust ja kiirendab optilise tekstituvastuse protsessi. Madala kontrastiga must-valgete kujutiste töötlemine võib aga optilise tekstituvastuse kvaliteeti halvendada. Me ei soovita kasutada must-valget töötlust ka fotode, ajakirjade ning hiina, jaapani ja korea keelsete tekstide tuvastamisel.

Märkus. Värviliste ja must-valgete dokumentide tuvastamist saad kiirendada ka siis, kui valid suvandi Kiire tuvastamine vahekaardil Tuvastus dialoogiboksis Suvandid. Lisateavet tuvastusrežiimide kohta vt jaotisest Optilise tekstituvastuse suvandid.

Värvirežiimi valimine

 • Kasuta ripploendit Värvirežiim aknas Tegum või
 • kasuta suvandeid jaotises Värvirežiim vahekaardil Dokument dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid…).

Tähtis! Kui dokument on must-valgeks teisendatud, pole originaali värvide taastamine võimalik. Värvilise dokumendi saamiseks ava värviliste kujutistega fail või skanni paberdokument värvirežiimis.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.