Salvestamine PDF-vormingus

PDF on laialt kasutatav dokumendivorming. PDF-dokumendid kuvatakse ühesuguselt erinevates arvutites, neid saab kaitsta paroolidega ja sobivad hästi salvestamiseks elektroonilistes arhiivides.

Teksti salvestamiseks PDF-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsa käsku Salvesta kui PDF-dokument…. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming. Võid ka valida menüüst Fail käsu Salvesta dokument kui ja seejärel klõpsata ikooni PDF-dokument.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti PDF.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Vaikepaberisuurus

Vali ripploendist paberisuurus, mida kasutatakse dokumentide salvestamiseks PDF-vormingus.

Salvestusviis

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata:

 • Ainult tekst ja pildid

Selle suvandi puhul salvestatakse ainult tuvastatud tekst ja seotud pildid. Lehekülg on varustatud otsingufunktsiooniga ning PDF-faili maht on väike. Tulemuseks saadava dokumendi ilme võib algsest veidi erineda

 • Tekst leheküljekujutise kohal

Salvestab lähtedokumendi tausta ja pildid ning paigutab nende kohale tuvastatud teksti. Üldjuhul nõuab see PDF-i tüüp rohkem kettaruumi kui suvandi Ainult tekst ja pildid kasutamisel. Tulemuseks saadav PDF-dokument on varustatud otsingufunktsiooniga. Mõnel juhul võib tulemuseks saadava dokumendi ilme algsest natuke erineda.

 • Tekst leheküljekujutise all

Salvestab kogu leheküljekujutise pildina ja paigutab tuvastatud teksti selle alla. Selle suvandi abil luuakse algse dokumendiga peaaegu identne ning otsingufunktsiooniga varustatud dokument.

 • Ainult leheküljekujutis

Salvestatakse lehekülje täpne kujutis. Seda tüüpi PDF-dokument on peaaegu identne algupärasega, kuid fail pole varustatud otsingufunktsiooniga.

Olenevalt valitud salvestusviisist muutub kättesaadavaks mõni järgmistest suvanditest.

 • Säilita tausta ja teksti värvid

Vali see suvand, kui soovid, et PDF-vormingus salvestamisel säilitataks fondivärv ja taust.

 • Säilita päised ja jalused

Säilitab päised ja jalused väljunddokumendis.

 • Loo sisukord

Vali see suvand, kui soovid luua dokumendi pealkirjadest sisukorda.

 • Luba sildistatud PDF

Vali see suvand, et lisada väljund-PDF-dokumendile PDF-sildid.

Lisaks tekstile ja piltidele võib PDF-fail sisaldada teavet dokumendi struktuuri (nt loogilised osad, pildid ja tabelid) kohta. See teave on kodeeritud PDF-siltidesse. PDF-siltidega varustatud PDF-faili sisu võib erineva suurusega ekraanidel kuvamiseks ümber paigutada ning see on hästi kuvatud ka kaasaskantavatel seadmetel.

 • Tihenda kujutised MRC-ga

Vali see suvand, kui soovid säilitada tihendatud dokumendis teksti ja piltide visuaalset kvaliteeti.

 • Rakenda ABBYY PreciseScan märkide silumiseks piltidel

Vali see suvand, et siluda märke dokumendis, kasutades ABBYY PreciseScan tehnoloogiat ja vähendades nende pikseldust.

Kujutise seaded

Tulemuseks saadav fail võib olla üsna suur, kui tekst sisaldab palju pilte või juhul, kui salvestad koos tuvastatud tekstiga ka leheküljekujutise. Tulemuseks saadava faili suuruse ja piltide kvaliteedi reguleerimiseks vali ripploendist Kujutise sätted üks suvand järgmistest.

 • Kõrge kvaliteet (printimise jaoks)

Vali see suvand, et säilitada piltide või leheküljekujutise kvaliteeti. Säilitatakse lähtekujutise algne eraldusvõime.

 • Tasakaalustatud

Vali see suvand, et vähendada PDF-faili suurust ja hoida piltide või leheküljekujutise kvaliteet mõistlikult kõrgel tasemel.

 • Kompaktne suurus

Vali see suvand, et saada väiksemahuline PDF-fail. Piltide ja leheküljekujutiste eraldusvõime vähendatakse 300 dpi-ni (see mõjutab nende kvaliteeti).

 • Kohandatud…

Vali see suvand, et dialoogiboksis Kohandatud seadistused piltide ja leheküljekujutise sätteid muuta.

Näpunäide. Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid pole valitud.

Fondiseaded

Teksti salvestamisel PDF-iks saad kasutada Adobe'i fonte või masinasse installitud Windowsi fonte. Kasutatava fondi määramiseks vali ripploendist üks järgmistest üksustest.

 • Kasuta eelmääratud fonte

Nt PDF-fail kasutab järgmisi Adobe'i fonte: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Kasuta Windowsi fonte

PDF-fail kasutab arvutisse installitud Windowsi fonte.

Fontide manustamiseks PDF-dokumendile vali suvand Manusfondid. See tagab, et dokumendi fondid näevad kõigis arvutites välja samasugustena, kuid suurendab ka tulemuseks saadava faili mahtu. Suvand Manusfondid on saadaval ainult siis, kui on valitud suvand Ainult tekst ja pildid või Tekst leheküljekujutise kohal.

PDF-i turvasätted

Saad kasutada paroole, et takistada PDF-dokumendi volitamata avamist, printimist ja redigeerimist. PDF-i turvasätete muutmiseks klõpsa nuppu PDFi turvaseaded… ja vali avanevas dialoogiboksis, kuidas sa tahad oma dokumenti kaitsta.

 • Dokumendi avamise parool

See parool kaitseb PDF-dokumenti volitamata avamise eest. Kasutaja saab dokumendi avada ainult pärast autori määratud parooli sisestamist.

Dokumendi parooliga kaitsmiseks toimi järgmiselt.

 1. Vali suvand Dokumendi avamiseks tuleb sisestada parool.
 2. Klõpsa nuppu .
 3. Sisesta dialoogiboksi Dokumendi avamisparooli sisestamine parool ja kinnita see.

Sinu määratud parool kuvatakse punktidena väljal Dokumendi avamisparool dialoogiboksis PDFi turvaseaded.

 • Piiranguparool

See parool kaitseb PDF-dokumenti volitamata redigeerimise ja printimise eest ning blokeerib ka selle sisu kopeerimise teistesse rakendustesse. Kasutaja saab teha kirjeldatud toiminguid ainult pärast autori määratud parooli sisestamist.

 1. Vali suvand Keela dokumendi printimine ja redigeerimine ning turvaseadete muutmine.
 2. Klõpsa nuppu .
 3. Sisesta oma parool dialoogiboksis Piiranguparooli sisestamine ja kinnita see.

Sinu määratud parool kuvatakse punktidena väljal Piiranguparool dialoogiboksis PDFi turvaseaded.

Järgmiseks vali toimingud, mida soovid lubada kasutajatel PDF-dokumendiga teha. Need piirangud seadistatakse suvandite rühmas   Piiranguseaded.

 1. Ripploendis Printimine lubatud sisalduvad üksused võimaldavad keelata või lubada dokumendi printimise.
 2. Ripploendis Muutmine lubatud sisalduvad üksused võimaldavad keelata või lubada dokumendi redigeerimise.
 3. Kui on valitud suvand Võimalda teksti, piltide jms kopeerimine, saab kasutaja kopeerida PDF-dokumendi sisu (teksti ja pilte) lõikelauale. Kui soovid sellised toimingud keelata, veendu et see suvand on märkimata.
 4. Kui on valitud suvand Võimalda teksti lugemine kuvalugejatel, saab kasutaja kopeerida PDF-dokumendi sisu (teksti ja pilte) lõikelauale. Kui soovid sellised toimingud keelata, veendu et see suvand on märkimata.
 • Krüptimistase

Ripploendis Krüptimistase sisalduvad üksused võimaldavad määrata parooliga kaitstud PDF-dokumendi krüptimistaseme.

 1. Madal (40-bitine) - ühildub Acrobat 3.0 ja kõrgemaga määrab standardil RC4 põhineva 40-bitise krüptimise.
 2. Kõrge (128-bitine) - ühildub Acrobat 5.0 ja kõrgemaga määrab standardil RC4 põhineva 128-bitise krüptimise, kuid varasemate Adobe Acrobati versioonide kasutajad ei saa sellise krüptimisega PDF-dokumente avada.
 3. Kõrge (128-bitine) - ühildub Acrobat 5.0 ja kõrgemaga määrab standardil RC4 põhineva 128-bitise krüptimise, kuid varasemate Adobe Acrobati versioonide kasutajad ei saa sellise krüptimisega PDF-dokumente avada.

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.