Redigeeritavate dokumentide salvestamine

ABBYY FineReader võimaldab salvestada kujutistelt tuvastatud andmeid redigeeritavates vormingutes. Vormingu valimisel arvestage seda, kuidas te kavatsete dokumenti kasutada.

Salvestamine DOCX/ODT/RTF-vormingus

Teksti salvestamiseks DOCX/DOC/RTF/ODT-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsa soovitud vormingut. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming. Võid ka valida menüüst Fail käsu Salvesta dokument kui ja seejärel klõpsata soovitud salvestusvormingut.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: klõpsa Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti RTF/DOCX/ODT.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Dokumendi küljendus

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata:

 1. Täpne koopia

Loob dokumendi, mis säilitab originaali vorminduse. See suvand on soovitatav keeruka küljendusega dokumentide jaoks nagu reklaamibrošüürid. Pane tähele, et see suvand piirab tekstis ja dokumendi vormingus muudatuste tegemist.

 1. Redigeeritav koopia

Loob dokumendi, mis on peaaegu sama vorminguga kui algdokument, kuid seda on lihtsam redigeerida.

 1. Vormindatud tekst

Säilitab fondid, fondisuurused ja lõigud, kuid ei säilita objektide täpset asukohta leheküljel ega reasammu. Tulemuseks saadav tekst joondatakse vasakule (paremalt-vasakule tekstid joondatakse paremale).

Märkus. Vertikaalsed tekstid muudetakse selles režiimis horisontaalseteks.

 1. Lihttekst

Selles režiimis vormindust ei säilitata. Fondilaadid säilitatakse, kui suvand Säilita lihttekstis paks kiri, kursiiv ja allajoonitud teksti laadid on lubatud.

Vaikepaberisuurus

RTF-, DOC-, DOCX- või ODT-vormingus salvestamisel kasutatava paberisuuruse saab valida ripploendist Vaikepaberisuurus.

Tekstiseaded

 • Säilita reavahetused ja sidekriipsud

Säilitab väljundtekstis päised ja jalused.

 • Säilita leheküljevahetused

Säilitab lehekülje algse korralduse.

 • Säilita reanumbrid

Säilitab originaali reanumbrid (kui on). Reanumbrid salvestatakse eraldi väljale, mis jääb teksti redigeerimisel muutumatuks.

Märkus. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui on valitud suvand Täpne koopia või Redigeeritav koopia.

 • Säilita leheküljenumbrid, päised ja jalused

Säilitab väljundtekstis päised, jalused ja lehepiirid.

 • Säilita lihttekstis paks kiri, kursiiv ja allajoonitud teksti laadid

Säilitab teksti laadid, salvestades režiimis Lihttekst.

 • Säilita tausta ja teksti värvid

Säilitab tähtede algse värvi.

Märkus. Kui struktuurielementide (päised, jalused, allmärkused, sisukord ja nummerdatud loendid) tuvastamine oli keelatud, säilitatakse need elemendid kehatekstina. Need sätted on saadaval dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Tuvastus (Tööriistad > Suvandid…).

Pildiseaded

Palju pilte sisaldavad dokumendid on väga suured. Et failimahtu vähendada, vali soovitud suvand rühmas Pildisätted.

Näpunäide.

 • Klõpsa piltide salvestusparameetrite muutmiseks nuppu Kohandatud…. Vali dialoogiboksis Kohandatud seadistused soovitud parameetrid ja klõpsa nuppu OK.
 • Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid pole valitud.

Täpsemalt

Vali suvand Tõsta esile ebakindlalt tuvastatud märgid, kui soovid redigeerida tuvastatud teksti ABBYY FineReaderi akna Tekst asemel Microsoft Wordis. Kui see suvand on valitud, tõstetakse Microsoft Wordi dokumendis esile ebakindlalt tuvastatud märgid.

Näpunäide. Ebakindlalt tuvastatud märkide värvi saab muuta vahekaardil Vaade dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid…).

Salvestamine PPTX-vormingus

Teksti salvestamiseks PPTX-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa menüüs Fail käsku Salvesta dokument kui, seejärel klõpsa ikooni Microsoft PowerPointi esitlus. Võid ka klõpsata noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsata käsku Salvesta kui PPTX. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti PPTX.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Tekstiseaded

 • Säilita reavahetused

Säilitab ridade algse paigutuse.

 • Voolav tekst

Kogu tuvastatud tekst mahutatakse tervenisti slaidi tekstikasti.

 • Säilita päised ja jalused

Säilitab päised ja jalused väljunddokumendis.

Pildiseaded

Palju pilte sisaldavad dokumendid on väga suured. Et failimahtu vähendada, vali soovitud suvand rühmas Kujutise kvaliteet.

Näpunäide.

 • Klõpsa piltide salvestusparameetrite muutmiseks nuppu Kohandatud…. Vali dialoogiboksis Kohandatud seadistused soovitud parameetrid ja klõpsa nuppu OK.
 • Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid pole valitud.

Salvestamine TXT-vormingus

Teksti salvestamiseks TXT-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa menüüs Fail käsku Salvesta dokument kui, seejärel klõpsa ikooni Tekstidokument. Võid ka klõpsata noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsata käsku Salvesta kui TXT. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti TXT.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Dokumendi küljendus

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata:

 1. Vormindatud tekst

Säilitab lõigud, kuid ei säilita reasammu ega objektide täpset paigutust. Lisaks sellele kasutatakse taandridade ja tabelite jaoks tühimikke. Tulemuseks saadav tekst joondatakse vasakule (paremalt-vasakule tekstid joondatakse paremale).

Märkus. Vertikaalsed tekstid muudetakse selles režiimis horisontaalseteks.

 1. Lihttekst

Selles režiimis vormindust ei säilitata.

Tekstiseaded

 • Säilita reavahetused

Säilitab ridade algse korralduse. Kui seda suvandit pole valitud, salvestatakse tekst ühe reana.

 • Eralda leheküljed märgiga (#12)

Säilitab algse lehekülgede korralduse.

 • Eralda lõigud tühja reaga

Eraldab lõigud tühjade ridadega.

 • Säilita päised ja jalused

Säilitab päised ja jalused väljunddokumendis.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodilehe automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist jaotises Kodeerimine.

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.