Salvestamine HTML-vormingus

Teksti salvestamiseks HTML-vormingus toimi järgmiselt.

  • Klõpsa noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsa käsku Salvesta HTML-ina.... Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming. Võid ka valida menüüst Fail käsu Salvesta dokument kui ja seejärel klõpsata ikooni HTML-dokument.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti HTML.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Dokumendi küljendus

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata:

  • Paindlik kujundus

Loob dokumendi, mis säilitab originaali vormingu. Väljunddokument on hõlpsalt redigeeritav.

  • Vormindatud tekst

Säilitab fondid, fondisuurused ja fotod, kuid ei säilita objektide täpset asukohta leheküljel ega tähesammu. Tulemuseks saadav tekst on joondatud vasakule. (Paremalt-vasakule suunaga tekstid on joondatud paremale).

Märkus. Vertikaalsed tekstid muudetakse selles režiimis horisontaalseteks.

  • Lihttekst

Selles režiimis vormindust ei säilitata.

Kasuta CSS-i

Vali see suvand, et salvestada fail HTML 4 vormingus, mis võimaldab säilitada dokumendi küljenduse, kasutades HTML-failis sisalduvat laadide tabelit.

Tekstisätted

  • Säilita reavahetused

Säilitab ridade algse paigutuse. Kui see suvand on lubatud, salvestatakse tuvastatud tekst ühe reana HTML-dokumendis.

  • Säilita teksti tausta värvid

Säilitab tähtede algse värvi.

  • Säilita päised ja jalused

Säilitab päised ja jalused väljunddokumendis.

Pildisätted

Palju pilte sisaldavad dokumendid on väga suured. Failimahu vähendamiseks vali ripploendist soovitud suvand.

Näpunäide.

  • Klõpsa piltide salvestusparameetrite muutmiseks nuppu Kohandatud…. Vali dialoogiboksis Kohandatud seadistused soovitud parameetrid ja klõpsa nuppu OK.
  • Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid pole valitud.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodilehe automaatselt. Koodilehe või selle tüübi muutmiseks vali soovitud koodileht või koodilehe tüüp ripploenditest jaotises Kodeerimine.

Raamatu seaded

Vali suvand Loo sisukord ja kasuta seda raamatu failideks jagamiseks, kui teisendad prinditud raamatu elektroonilisse vormi. ABBYY FineReader suudab salvestada raamatu peatükid automaatselt eraldi HTML-failideks ja luua sisukorra, milles on lingid neile peatükkidele. Dokumendi saad tükeldada eraldi HTML-failideks vastavalt 1. või 2. taseme pealkirjadele.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.