Optilise tekstituvastuse suvandid

Õigete optilise tekstituvastuse suvandite valimine on tähtis, kui tahad kiireid ja täpseid tulemusi. Otsustades, milliseid suvandeid kasutada, peaksid arvestama mitte ainult dokumendi tüübi ja keerukusega, vaid ka tulemuste kasutamise kavatsustega.  Saadaval on järgmised suvandite rühmad.

Optilise tekstituvastuse suvandid leiad vahekaardilt Tuvastus dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad> Suvandid…).

Tähtis! ABBYY FineReader tuvastab automaatselt iga lehekülje, mille lisad FineReader dokumenti. Tuvastamiseks kasutatakse praegu valitud suvandeid. Saad lülitada automaatse analüüsimise ja äsja lisatud kujutiste optilise tekstituvastuse välja vahekaardil Skanni/ava dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid…).

Märkus. Kui muudad optilise tekstituvastuse suvandeid pärast dokumendi tuvastamist, tee dokumendi tuvastamiseks muudetud suvanditega uus tekstituvastus.

Tuvastusrežiim

Programmil ABBYY FineReader 12 on kaks tuvastusrežiimi.

  • Põhjalik tuvastamine

Selles režiimis analüüsib ja tuvastab ABBYY FineReader nii lihtsad kui ka keeruka küljendusega dokumendid, isegi need, mis sisaldavad värvilisele taustale prinditud teksti ning keerukaid tabeleid (kaasa arvatud valgete ruudustikujoontega ja värviliste lahtritega tabeleid).

Märkus. Võrreldes režiimiga Kiire on režiim Põhjalik aeganõudvam, kuid tagab parema tuvastuskvaliteedi.

  • Kiire tuvastamine

Seda režiimi soovitatakse suurte dokumentide töötlemiseks, millel on lihtne küljendus ja millest on hea kvaliteediga kujutis.

Struktuurielementide tuvastamine

Vali struktuurielemendid, mille programm peaks tuvastama: päised ja jalused, allmärkused, sisukorra tabel ja loendid. Valitud elemendid on interaktiivsed, kui dokument salvestatakse.

Õpetamine

Tuvastamist koos õpetamisega kasutatakse järgmiste tekstitüüpide tuvastamiseks.

  • Dekoratiivsete elementidega tekst
  • Erisümbolitega tekst (nt haruldased matemaatilised sümbolid)
  • Suur hulk teksti madala kvaliteediga kujutistelt (üle 100 lehekülje)

Suvand Tuvastus koos õpetusega on vaikimisi keelatud. Luba see suvand, et õpetada ABBYY FineReaderit teksti tuvastamisel.

Saad tuvastuseks kasutada sisse ehitatud kohandatud etalone. Vali üks suvanditest jaotises Õpetamine, et valida, milliseid etalone soovid kasutada.

Kasutaja-etalonid ja -keeled

Saad salvestada ja laadida kasutaja-etalone ja keele sätteid.

Üksikasjad leiad jaotisest "Mis on FineReaderi dokument?"

Fondid

Siin saad valida fonte, mida kasutada tuvastatud teksti salvestamisel.

  • Fontide valimiseks toimi järgmiselt.
    1. Klõpsa nuppu Fondid….
    2. Vali soovitud fondid ja klõpsa nuppu OK.

Vöötkoodid

Kui dokument sisaldab vöötkoode, mida sa soovid teisendada tähtede ja numbrite stringideks nende piltidena salvestamise asemel, vali käsk Otsi vöötkoode. Vaikimisi on see funktsioon keelatud.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.