Kiirjuhend

ABBYY FineReader teisendab skannitud dokumendid, PDF-failid ja kujutisefailid (k.a digifotod) redigeeritavatesse vormingutesse.

Dokumendi töötlemiseks ABBYY FineReaderiga pead sooritama järgmised neli sammu:

 • hankima dokumendi kujutise,
 • tuvastama dokumendi,
 • kontrollima tulemust,
 • salvestama tulemuse valitud vormingus.

Kui tekib vajadus samade sammude pidevaks kordamiseks, peaksid kasutama automaat-tegumit, mis teeb vajalikud toimingud ainult ühe nupuvajutusega. Keerulise küljendusega dokumendi töötlemiseks pead iga sammu eraldi kohandama ja täitma.

Sisemised automaat-tegumid

ABBYY FineReaderi käivitamisel kuvatakse aken Tegum, mis sisaldab loendit automaat-tegumitest kõige tavalisemate töötlemisstsenaariumite jaoks. Kui sa ei näe akent Tegum, klõpsa nuppu Tegum põhitööristaribal.

 1. Klõpsa aknas Tegum vasakut vahekaarti.
  • Kiirkäivitus sisaldab kõige levinumaid ABBYY FineReaderi tegumeid
  • Microsoft Word sisaldab tegumeid, mis automatiseerivad dokumendi teisendamise Microsoft Wordi.
  • Microsoft Excel sisaldab tegumeid, mis automatiseerivad dokumendi teisendamise Microsoft Excelisse.
  • Adobe PDF sisaldab tegumeid, mis automatiseerivad dokumendi teisendamise PDF-i.
  • Muu sisaldab tegumeid, mis automatiseerivad dokumendi teisendamise teistesse vormingutesse.
  • Minu tegumid sisaldab kohandatud tegumeid (ainult ABBYY FineReader Corporate).
 2. Vali ripploendist Dokumendi keel oma dokumendi keeled.
 3. Vali värvirežiim ripploendist Värvirežiim.
  • Režiim Täisvärv säilitatab dokumendi värvid.
  • RežiimMust-valge teisendab dokumendi must-valgeks, mis vähendab selle suurust ja suurendab töötlemiskiirust.

Tähtis! Kui dokument on must-valgeks teisendatud, pole originaali värvide taastamine võimalik. Värvilise dokumendi saamiseks pead skannima paberdokumendi värvilisena või avama faili, mis sisaldab värvilisi kujutisi.

 1. Kui hakkad käivitama Microsoft Wordi, Microsoft Exceli või PDF-tegumit, määra akna parempoolsest osas dokumendi lisasuvandid.
 2. Käivita tegum, klõpsates selle nuppu aknas Tegum.

Tegumi käivitamisel kasutab see dialoogiboksis Suvandid valitud suvandeid (klõpsa Tööriistad > Suvandid…, et avada dialoogiboks).

Tegumi töötamisel ilmub tegumi edenemise aken, kus kuvatakse sammude loend ja programmi antud hoiatused.

Kui tegum on täidetud, lisatakse kujutised FineReaderi dokumenti, tuvastatakse ja salvestatakse sinu valitud vormingus. Saad programmi poolt tuvastatud alasid muuta, kontrollida tuvastatud teksti ja salvestada tulemused mis tahes toetatud vormingus.

Dokumendi teisendamise sammud

ABBYY FineReaderi põhiaknast saad seadistada ja käivitada mis tahes töötlemissammu.

 1. Vali dokumendi keeled põhitööriistariba ripploendist Dokumendi keel.
 2. Skanni leheküljed või ava lehekülgede kujutised.

Märkus. Vaikmisi analüüsib ja tuvastab ABBYY FineReader skannitud või avatud leheküljed automaatselt. Saad seda käitumist muuta dialoogiboksi Suvandid aknas Skanni/ava (klõpsa Tööriistad > Suvandid… dialoogiboksi avamiseks).

 1. Vaata tuvastatud alasid aknas Kujutis ja tee vajalikud muudatused.
 2. Kui oled mis tahes alasid häälestanud, klõpsa nende uuesti tuvastamiseks nuppu Tuvastus põhitööriistaribal.
 3. Vaata aknas Tekst tuvastuse tulemused üle ja tee vajalikud parandused.
 4. Klõpsa noolt, mis jääb nupust Salvesta paremale põhitööriistaribal ja vali salvestusvorming. Võid ka klõpsata salvestamiskäsku menüüs Fail.

Vt ka:

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.