Põhiaken

Programmi ABBYY FineReader käivitamisel avaneb selle põhaken. Samal ajal kuvatakse aken Tegum, kus saab käivitada valmis- ja kohandatud automaat-tegumeid.

Põhiaknas kuvatakse avatud ABBYY FineReaderi dokument. Lisateavet vt jaotisest "Mis on FineReaderi dokument?"

  • Aknas Leheküljed saad kuvada avatud FineReaderi dokumendi lehekülgi. Saadaval on kaks lehekülje kuvarežiimi: pisipildid (kuvatakse lehekülje pisipilt) ja üksikasjad (kuvatakse dokumendi lehekülgede ja atribuutide loend). Saad nende režiimide vahel ümber lülituda, kasutades akende kiirmenüüd, menüüd Vaade või valides Tööriistad > Suvandid… > Vaade.
  • Aknas Kujutis kuvatakse praeguse lehekülje kujutis. Siin saad redigeerida kujutisealasid, leheküljekujutisi ja teksti atribuute.
  • Aknas Tekst kuvatakse tuvastatud tekst. Siin saab tuvastatud teksti kontrollida ja redigeerida.
  • Aknas Suurendus kuvatakse redigeeritava rea või pildiala suurendatud kujutis. Kui aknas Kujutis kuvatakse lehekülje üldvaade, siis aknas Suurendus kuvatakse pildifragmendid üksikasjalikumalt, mis võimaldab muuta ala tüüpi ja asendit või võrrelda ebakindlalt tuvastatud märke nende suurendatud kujutistega. Kujutise suurendust saad muuta akna Suurendus allosas jaotises .

Näpunäide. Kui hoiad tühikuklahvi all ja liigutad hiirt, saad akendesKujutis ja Suurendus kujutisi teisaldada.

Akende vahel lülitamine

  • Vajuta Ctrl+Tab, et lülituda ühelt aknalt teisele.
  • Vajuta Alt+1, et aktiveerida aken Leheküljed.
  • Vajuta Alt+2, et aktiveerida aken Kujutis.
  • Vajuta Alt+3, et aktiveerida aken Tekst.

Klaviatuuri teiste kiirklahvide kohta saad lisateavet jaotisest "Kiirklahvid.

Vt ka:

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.