Kui alad on tuvastatud valesti

ABBYY FineReader analüüsib lehekülje kujutisi enne nende tuvastamist ja määrab nendel kujutistel erinevat tüüpi alad, nagu Tekst, Pilt, Taustapilt, Tabel ja Vöötkood. See analüüs määrab, milliseid alasid tuvastatakse ja millises järjekorras. Kasutajaliideses eristatakse erinevad alatüübid nende ääriste värviga.

Alale klõpsamisel tõstetakse see esile ja see muutub aktiivseks. Saad ka alade vahel navigeerida, vajutades tabeldusklahvi (Tab). Ala numbrid määravad, millises järjestuses need valitakse tabeldusklahvi (Tab) vajutamisel. Vaikimisi pole need ala numbrid kujutiseaknas nähtavad ja ilmuvad ainult siis, kui valitud on tööriist Korralda alad.

Alade joonistamiseks ja käsitsi redigeerimiseks kasutatavad tööriistad leiad aknast Kujutis ja hüpiktööriistaribade Tekst, Pilt, Taustapilt ja Tabel aladelt (hüpiktööriistariba kuvatakse aktiivse ala kõrval).

Tähtis! Pärast alade korrigeerimist käivita optiline tekstituvastus uuesti.

Saad kasutada ala redigeerimistööriistu järgmisteks funktsioonideks.

Uue ala loomine

 1. Klõpsa tööriista aknas Kujutis:

joonistab tuvastatava ala;

joonistab tekstiala;

joonistab pildiala;

joonistab taustapildiala;

joonistab tabeliala.

 1. Hoia all vasakut hiireklahvi ja liiguta hiirekursorit, et joonistada ala.

Uusi alasid saab joonistada, valides vastava tööriista akna Kujutis tööriistaribalt. Saad lihtsalt joonistada ala kujutisele, kasutades ühte järgmistest klahvikombinatsioonidest:

 • Ctrl+Shift joonistab tekstiala;
 • Alt+Shift joonistab pildiala;
 • Ctrl+Alt joonistab tabeliala;
 • Ctrl+Shift+Alt joonistab vöötkoodiala.

Saad ala tüüpi muuta. Paremklõpsa valitud ala, klõpsa kiirmenüüs käsku Muuda ala tüüpi, seejärel klõpsa soovitud ala tüüpi.

Ala ääriste korrigeerimine

 1. Aseta hiirekursor ala äärisele.
 2. Tee vasakklõps ja lohista äärist soovitud suunas.

Märkus. Saad üheaegselt reguleerida ala vertikaal- ja horisontaalääriseid, asetades hiirekursori ala nurka.

Ala osade lisamine/eemaldamine

 1. Vali tööriist / ala Tekst, Pilt või Taustapilt hüpiktööriistaribalt.
 2. Aseta kursor ala sisse ja vali osa kujutisest. See segment lisatakse või kustutatakse alast.
 3. Kohanda vajadusel ala äärist.

Märkus.

 1. Neid tööriistu saab kasutada ainult aladel Tekst, Pilt või Taustapilt. Sa ei saa lisada ega kustutada segmenti alas Tabel või Vöötkood.
 2. Ala ääriseid saab kohandada, lisades suuruse reguleerimispidemed. Tulemuseks saadavaid segmente saab hiirega mis tahes suunas lohistada. Uue suuruse reguleerimispideme lisamiseks vii kursor äärisel soovitud kohta, hoides samal ajal allavajutatuna klahve Ctrl+Shift (see muudab kursori ristjooneks) ja klõpsa. Ala raamile ilmub uus suuruse reguleerimispide.

Rohkem kui ühe ala valimine

 • Vali , , , , , või tööriist akna Kujutis tööriistaribal ja klõpsa soovitud ala, hoides all klahvi Ctrl. Valiku tühistamiseks klõpsa valitud ala uuesti.

Ala teisaldamine

 • Vali ala ja teisalda see, hoides all klahvi Ctrl.

Alade ümberkorraldamine

 1. Klõpsa nuppu tööriistaribal või klõpsa käsku Korralda alad menüüs Ala.
 2. Vali soovitud järjestuses alad väljunddokumendi jaoks.

Märkus. Need alad nummerdatakse automaatselt vasakult paremale automaatse lehekülje-analüüsi ajal, olenemata kujutisel oleva teksti suunast.

Ala kustutamine

 • Vali alad, mida soovid kustutada, seejärel vajuta klahvi Delete.
 • Vali alad, mida soovid kustutada, paremklõpsa neist ühte ja seejärel klõpsa kiirmenüüs käsku Kustuta.
 • Vali tööriist ja klõpsa ala, mida soovid kustutada.

Kõikide alade kustutamiseks toimi järgmiselt.

 • Klõpsa käsku Kustuta kõik alad ja kogu tekst akna Kujutis kiirmenüüs.

Tähtis! Juba tuvastatud ala kustutamine kujutiselt toob kaasa vastava fragmendi kustutamise aknas Tekst.

Teksti suuna muutmine

 • Paremklõpsa ala, klõpsa kiirmenüüs Atribuudid, et avada paan Ala omadused, seejärel vali tekstile soovitud suund ripploendist Paigutus.

Lisateavet tekstialade teksti atribuutide redigeerimise kohta vt jaotisest "Tekstiala atribuutide kohandamine."

Ala ääriste värvide muutmine

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad > Suvandid…), seejärel klõpsa vahekaarti Vaade.
 2. Vali ala tüüp jaotises Ilme ja vali värv paletilt Värv .

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.