Kohandatud automaat-tegumite loomine

(ainult ABBYY FineReader Corporate)

Saad luua enda automaat-tegumeid, kui sul on vaja kaasata töötlemissamud, mis pole saadaval sisemistes automaat-tegumites.

 1. Aknas Tegum klõpsa vahekaarti Minu tegumid ja seejärel klõpsa nuppu Loo uus.
 2. Sisesta dialoogiboksis Tegumi seaded tegumi nimi ja klõpsa boksi Tegumi nimi.
 3. Vasakul paanil vali, millist ABBYY FineReaderi dokumenti tegumi jaoks kasutada.
  • Uue dokumendi loomine

Kui valid selle suvandi, luuakse tegumi käivitamisel uus ABBYY FineReaderi dokument. Seejärel määra, milliseid dokumendisuvandeid peaks programm dokumendi töötlemiseks kasutama. Saad valida programmis määratud üldsuvandid või suvandid, mis sa määrad selle konkreetse tegumi jaoks.

 • Vali olemasolev dokument

Vali see suvand, kui soovid, et tegum töötleks kujutisi olemasolevast FineReaderi dokumendist. Sa pead määrama FineReaderi dokumendi või kasutama programmi pakutud võimalust dokumendi valimiseks igal tegumi käivitumisel.

 • Kasuta aktiivset dokumenti

Kui valid selle suvandi, töödeldakse aktiivse ABBYY FineReaderi dokumendi kujutisi.

 1. Vali, kuidas kujutised hangitakse.
  • Ava kujutis või PDF

Vali see suvand, kui soovid, et tegum töötleks kujutisi või PDF-dokumente kaustast. Sa pead määrama kausta või kasutama programmi pakutud võimalust kausta valimiseks igal tegumi käivitumisel.

 • Skanni

Kui valid selle suvandi, pead skannima lehekülgi.

Märkus.

 • See etapp on valikuline, kui valisid suvandi Vali olemasolev dokument või Kasuta aktiivset dokumenti.
 • Kui kujutised lisatakse dokumenti, mis juba sisaldab kujutisi, töödeldakse ainult äsja lisatud kujutisi.
 • Kui töödeldav ABBYY FineReaderi dokument sisaldab mõnda juba tuvastatud lehekülge ja mõnda juba analüüsitud lehekülge, ei töödelda tuvastatud lehekülgi uuesti ja analüüsitud leheküljed tuvastatakse.
 1. Lisa etapp Analüüsi, et tuvastada alad kujutistel ja konfigureerida see etapp.
  • Analüüsi küljendust automaatselt, seejärel korrigeeri alasid käsitsi

ABBYY FineReader analüüsib kujutisi ja tuvastab alad lähtuvalt nende sisust.

 • Alade käsitsi joonistamine

ABBYY FineReader palub sul alad käsitsi joonistada.

 • Kasuta alamalli

Vali see suvand, et kasutada olemasolevat alamalli, kui programm analüüsib dokumenti. Sa pead määrama malli või kasutama programmi pakutud võimalust kausta valimiseks igal tegumi käivitumisel. Lisateavet vt jaotisest "Alamallide kasutamine."

 1. Lisa etapp Tuvastus, kui vajad kujutiste tuvastamist. Programm kasutab tuvastussuvandeid, mis määrati etapis 3.

Märkus. Kui lisad etapi Tuvastus, lisatakse etapp Analüüsi automaatselt.

 1. Lisa etapp Tuvastus, et salvestada tuvastatud tekst sinu poolt valitud vormingus, saada tekst või kujutised e-posti teel või loo ABBYY FineReaderi dokument. Tegum võib sisaldada mitu etappi Tuvastus.
  • Salvesta dokument

Siin saad määrata faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja kausta, kus fail tuleks salvestada.

Märkus. Selleks, et vältida uue kausta määramist iga kord, kui tegum on käivitatud, vali käsk Koosta ajatempliga alankataloog.

 • Saada dokument

Siin saad valida rakenduse, milles väljunddokument avada.

 • Saada dokument e-kirjaga

Siin saad määrata faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja e-posti aadressi, kuhu fail tuleks saata.

 • Kujutiste salvestamine

Siin saad määrata faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja kausta, kus kujutis tuleks salvestada.

Märkus. Selleks, et salvestada kõik kujutised ühte faili, vali käsk Salvesta mitmelehelise pildifailina (kohaldatav ainult TIFF-, PDF-, JB2-, JBIG2- ja DCX-vormingus kujutistele).

 • Kujutiste saatmine meiliga

Siin saad määrata faili nime, selle vormingu, faili suvandid ja e-posti aadressi, kuhu kujutis tuleks saata.

 • Salvesta FineReaderi dokument

Siin saad määrata kausta, kuhu ABBYY FineReaderi dokument tuleks salvestada.

Määra, milliseid suvandeid peaks programm dokumendi salvestamisel kasutama. Saad valida programmis salvestamise ajal määratud üldsuvandid või selle konkreetse tegumi jaoks määratavad suvandid.

 1. Eemalda tegumist mis tahes mittevajalikud etapid, kasutades nuppu .

Märkus. Mõnikord toob ühe etapi eemaldamine kaasa ka teise etapi eemaldamise. Nt juhul, kui eemaldad etapi Analüüsi, eemaldatakse ka vastav etapp Tuvastus, kuna tuvastust ei saa läbi viia ilma kujutist analüüsimata.

 1. Kui oled kõik vajalikud etapid konfigureerinud, klõpsa nuppu Lõpeta.

Äsja loodud tegumid kuvatakse vahekaardil Minu tegumid aknas Tegum. Saad salvestada oma tegumid, kasutades Tegumihaldur (klõpsa Tööriistad > Tegumihaldur…, et avada Tegumihaldur).

Saad ka laadida eelnevalt loodud tegumeid: vahekaardil Minu tegumid klõpsa käsku Laadi kettalt ja vali fail, mis sisaldab vajalikku tegumit.

Saad kohandatud automaat-tegumeid ABBYY FineReaderis muuta, kopeerida, kustutada, importida ja eksportida. Lisateavet vt jaotisest "Automaat-tegumid."

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.