On kasutatud vale fonti või mõned märgid on asendatud märgiga "?" või "□"

Kui aknas Text on tähtede asemel märk "?" või "□", siis kontrolli, kas tuvastatud teksti kuvamiseks kasutatav font sisaldab kõiki tekstis kasutusel olevaid märke.

Lisateavet vt jaotisest "Vajalikud fondid."

Tuvastatud teksti fonti saab muuta ka optilist tekstituvastust uuesti käivitamata.

Fondi muutmiseks lühikeses dokumendis tee järgmist.

  1. Vali tekstifragment, kus mõned märgid on valesti kuvatud.
  2. Paremklõpsa valikut ja seejärel klõpsa kiirmenüüs ikooni Atribuudid.
  3. Vali paanil Tekstiomadused soovitud font. Valitud tekstifragmendi font muutub vastavalt.

Fondi muutmiseks pikas laade sisaldavas dokumendis tee järgmist.

  1. Klõpsa menüüs Tööriistad ikooni Laadiredaktor…
  2. Vali dialoogiboksis Laadiredaktor soovitud laad ja muuda selle fonti.
  3. Klõpsa nuppu OK. Kõigi seda laadi kasutavate tekstifragmentide font muutub vastavalt.

Tähtis! Kui ABBYY FineReaderi dokument on tuvastatud või seda on redigeeritud teises arvutis, võidakse sinu arvutis tekst valesti kuvada. Sellisel juhul veendu, et kõik dokumendis kasutatud fondid on ka sinu arvutisse installitud.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.