Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF στο ABBYY FineReader είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για εργασία με έγγραφα PDF. Με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας PDF μπορείτε να προβάλλετε έγγραφα PDF, να κάνετε αναζητήσεις κειμένου, να αναδιατάσσετε σελίδες, να προσθέτετε ή να αφαιρείτε σελίδες, να επεξεργάζεστε έγγραφα κειμένου, να αντιγράφετε εικόνες ή αποσπάσματα κειμένου από έγγραφα PDF και να τα επικολλάτε σε άλλες εφαρμογές, να προσθέτετε τα σχόλιά σας σε έγγραφα PDF και να δημιουργείτε, να συμπληρώνετε και να επεξεργάζεστε διαδραστικές φόρμες PDF. Δεν χρειάζεται να μετατρέψετε το PDF σας σε επεξεργάσιμη μορφή, ακόμη και αν περιέχει σαρώσεις χωρίς επίπεδο κειμένου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.