Ενοποίηση με το Microsoft Word

Με την ενοποίηση με το Microsoft Word, μπορείτε εύκολα να κάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω: να χρησιμοποιήσετε ένα έγγραφο Word για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF και να το στείλετε μέσω e-mail, να δημιουργήστε ένα έγγραφο Word από αρχεία εικόνας ή έντυπα έγγραφα, να εκκινήσετε μια σύγκριση ενός εγγράφου Word με την προηγούμενη έκδοσή του απευθείας στο Microsoft Word.

  1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word.
  2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF 15, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  • Δημιουργήστε PDF για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF με τη χρήση του ενεργού εγγράφου Word­­∙
  • Δημιουργία PDF και Αποστολή μέσω E-mail για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα έγγραφο PDF που δημιουργήθηκε με τη χρήση του ενεργού εγγράφου Word μέσω e-mail∙
  • Σάρωση σε Word για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο Word με τη χρήση σαρωτή η φωτογραφικής μηχανής∙
  • Μετατροπή σε Word για να δημιουργήστε ένα έγγραφο Word με τη χρήση αρχείων εικόνας∙
  • Σύγκριση εγγράφου με... για να συγκρίνετε το ενεργό έγγραφο Word με την προηγούμενή του έκδοση.

Σε αυτή την ενότητα:

3/4/2022 7:13:06 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.