Εάν επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με παρόμοια διάταξη

Κατά την επεξεργασία μεγάλου πλήθους εγγράφων με ίδια διάταξη (π.χ. αιτήσεις ή ερωτηματολόγια), η ανάλυση της διάταξης κάθε σελίδας είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αναλύσετε μόνο ένα έγγραφο από μια σειρά παρόμοιων εγγράφων και να αποθηκεύσετε τις περιοχές που εντοπίστηκαν ως ένα πρότυπο. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για τα άλλα έγγραφα της σειράς.

Δημιουργία προτύπου περιοχής:

  1. Ανοίξτε μια εικόνα και είτε εκτελέστε την αυτόματη ανάλυση μέσω του προγράμματος είτε σχεδιάστε τις περιοχές χειροκίνητα.
  2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση προτύπου περιοχής… Στο πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης, εισαγάγετε ένα όνομα για το πρότυπό σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημαντικό! Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο περιοχής, πρέπει να σαρώσετε όλα τα έγγραφα μιας σειράς χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή ανάλυσης.

Εφαρμογή προτύπου περιοχής:

  1. Στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε τις σελίδες στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε ένα πρότυπο περιοχής.
  2. Στο μενού Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση προτύπου περιοχής…
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα προτύπου περιοχής, επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο περιοχής (τα αρχεία των προτύπων περιοχής έχουν επέκταση *.blk).
  4. Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου, δίπλα από την επιλογή Εφαρμογή σε, επιλέξτε Επιλεγμένες σελίδες για να εφαρμόσετε το πρότυπο στις επιλεγμένες σελίδες.

Σημείωση: Επιλέξτε Όλες οι σελίδες για να εφαρμόσετε το πρότυπο σε όλες τις σελίδες του τρέχοντος εγγράφου ABBYY FineReader.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.