Εργασίες Adobe PDF

Χρησιμοποιώντας τις εργασίες της καρτέλας Adobe PDF του παραθύρου Εργασία, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε εικόνες (π.χ. σαρωμένα έγγραφα, αρχεία PDF και αρχεία εικόνας) σε μορφή PDF.

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα εγγράφου στην επάνω πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας.
 2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Λειτουργία χρώματος, επιλέξτε χρώμα γεμίσματος ή ασπρόμαυρο.

Σημαντικό! Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να αποκαταστήσετε τα χρώματα.

 1. Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές εγγράφου στο δεξιό τμήμα του παραθύρου:
  • Κείμενο και εικόνες μόνο

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει μόνο το αναγνωρισμένο κείμενο και τις εικόνες. Το κείμενο θα είναι πλήρως αναζητήσιμο και το αρχείο PDF θα έχει μικρό μέγεθος. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο.

 • Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει το φόντο και τις εικόνες του αρχικού εγγράφου και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο επάνω από αυτά. Συνήθως, αυτός ο τύπος αρχείων PDF απαιτεί περισσότερο χώρο στο δίσκο από την επιλογή Κείμενο και εικόνες μόνο. Το έγγραφο PDF που προκύπτει είναι πλήρως αναζητήσιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο.

 • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει ολόκληρη την εικόνα της σελίδας ως εικόνα και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα πλήρως αναζητήσιμο έγγραφο, το οποίο διατηρεί ακριβώς την ίδια εμφάνιση με το αρχικό.

 • Μόνο εικόνα σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την ακριβή εικόνα της σελίδας. Αυτός ο τύπος εγγράφου PDF δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά από το αρχικό, ωστόσο, το αρχείο δεν θα είναι αναζητήσιμο.

 1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Εικόνα, επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα των εικόνων.
 2. Επιλέξτε PDF ή PDF/A.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί της εργασίας που χρειάζεστε:
  • Σάρωση σε PDF Σαρώνει ένα έντυπο έγγραφο και το μετατρέπει σε μορφή PDF
  • Αρχείο εικόνας ως αρχείο PDF Μετατρέπει αρχεία εικόνας σε μορφή PDF
  • Φωτογραφία σε PDF Μετατρέπει φωτογραφίες εγγράφων σε μορφή PDF

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου αρχείου PDF και το άνοιγμά του σε μια εφαρμογή προβολής αρχείων PDF.

Σημαντικό! Όταν ξεκινάτε μια ενσωματωμένη εργασία, χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες ενεργοποιημένες επιλογές του προγράμματος. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την εργασία.

Συμβουλή: Όταν αποθηκεύετε αναγνωρισμένο κείμενο σε μορφή PDF, μπορείτε εύκολα να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για προστασία του εγγράφου από το άνοιγμα, την εκτύπωση και την επεξεργασία από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF."

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.