Εργασίες Microsoft Excel

Χρησιμοποιώντας της εργασίες της καρτέλας Microsoft Excel του παραθύρου Εργασία, μπορείτε εύκολα να μετατρέπετε εικόνες πινάκων σε μορφή Microsoft Excel.

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα εγγράφου στην επάνω πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας.
 2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Λειτουργία χρώματος, επιλέξτε χρώμα γεμίσματος ή ασπρόμαυρο.

Σημαντικό! Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να αποκαταστήσετε τα χρώματα.

 1. Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές εγγράφου στο δεξιό τμήμα του παραθύρου:
  • Επιλογές διάταξης εγγράφου
  • Επιλέξτε Διατήρηση εικόνων εάν θέλετε να διατηρήσετε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου
  • Επιλέξτε Δημιουργία χωριστού φύλλου εργασίας για κάθε σελίδα εάν θέλετε κάθε σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου να αποθηκεύεται ως ξεχωριστό φύλλο εργασίας στο Microsoft Excel

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες για το Microsoft Excel επιλογές αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση πινάκων."

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί της εργασίας που χρειάζεστε:
  • Σάρωση ως έγγραφο του Microsoft Excel Σαρώνει ένα έντυπο έγγραφο και το μετατρέπει σε μορφή του Microsoft Excel
  • Εικόνα ή αρχείο PDF ως αρχείο του Microsoft Excel Μετατρέπει έγγραφα PDF ή αρχεία εικόνας σε μορφή του Microsoft Excel
  • Φωτογραφία ως έγγραφο του Microsoft Excel Μετατρέπει φωτογραφίες εγγράφων σε μορφή του Microsoft Excel

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου εγγράφου Microsoft Excel που περιέχει το κείμενο του πρωτότυπου εγγράφου σας.

Σημαντικό! Όταν ξεκινάτε μια ενσωματωμένη εργασία, χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες ενεργοποιημένες επιλογές του προγράμματος. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την εργασία.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.