Αυτοματοποιημένες εργασίες

(Μόνο στην έκδοση ABBYY FineReader Corporate)

Στο ABBYY FineReader, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένες και προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες εργασίες για την επεξεργασία των εγγράφων σας. Μπορείτε να οργανώσετε τις εργασίες σας στο πλαίσιο διαλόγου Διαχειριστής εργασιών….

  • Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχειριστής εργασιών, επιλέξτε Εργαλεία > Διαχειριστής εργασιών… ή πατήστε Ctrl+T.

Η γραμμή εργαλείων στην κορυφή του Διαχειριστής εργασιών περιλαμβάνει κουμπιά για τις εργασίες δημιουργίας, τροποποίησης, αντιγραφής, διαγραφής, εισαγωγής και εξαγωγής.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη εργασία, ξεκινήστε την εργασία στην καρτέλα Οι εργασίες μου του παραθύρου Εργασία.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.