Αποθήκευση σε PDF

Η μορφή PDF είναι μια ευρέως διαδεδομένη μορφή εγγράφων. Τα έγγραφα PDF εμφανίζονται πανομοιότυπα σε διάφορους υπολογιστές, μπορούν να προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης και ενδείκνυνται για αποθήκευση σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή PDF:

 • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως έγγραφο PDF…. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος. Εναλλακτικά, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε Έγγραφο PDF.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα PDF.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποθήκευση σε μορφή PDF από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Λειτουργία αποθήκευσης

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Κείμενο και εικόνες μόνο

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει μόνο το αναγνωρισμένο κείμενο και τις εικόνες που σχετίζονται με αυτό. Η σελίδα θα είναι πλήρως αναζητήσιμη και το αρχείο PDF θα έχει μικρό μέγεθος. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο

 • Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει το φόντο και τις εικόνες του αρχικού εγγράφου και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο επάνω από αυτά. Συνήθως, αυτός ο τύπος των αρχείων PDF απαιτεί περισσότερο χώρο στο δίσκο από την επιλογή Κείμενο και εικόνες μόνο. Το έγγραφο PDF που προκύπτει είναι πλήρως αναζητήσιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο.

 • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας

Η επιλογή αυτή αποθηκεύει ολόκληρη την εικόνα της σελίδας ως εικόνα και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα πλήρως αναζητήσιμο έγγραφο, το οποίο διατηρεί ακριβώς την ίδια εμφάνιση με το αρχικό.

 • Μόνο εικόνα σελίδας

Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την εικόνα της σελίδας. Αυτός ο τύπος εγγράφου PDF δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά από το αρχικό, ωστόσο, το αρχείο δεν θα είναι αναζητήσιμο.

Ανάλογα με τη λειτουργία αποθήκευσης που επιλέγετε, παρέχονται ορισμένες από τις ακόλουθες επιλογές:

 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διατηρήσετε το χρώμα της γραμματοσειράς και του κειμένου κατά την αποθήκευση σε μορφή PDF.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

 • Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων από τις επικεφαλίδες του εγγράφου.

 • Ενεργοποίηση αρχείου PDF με ετικέτες

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να προσθέσετε ετικέτες (tags) PDF στο έγγραφο PDF εξόδου.

Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή του εγγράφου, όπως τα λογικά μέρη, οι εικόνες και οι πίνακες. Οι πληροφορίες αυτές κωδικοποιούνται στις ετικέτες PDF. Ένα αρχείο PDF με ετικέτες PDF μπορεί να αναδρομολογηθεί ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και θα εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές.

 • Συμπίεση εικόνων με χρήση MRC

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διατηρήσετε την οπτική ποιότητα του κειμένου και των εικόνων σε ένα έγγραφο υψηλής συμπίεσης.

 • Εφαρμογή του ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνες

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εξομαλύνετε χαρακτήρες στο έγγραφο με την τεχνολογία PreciseScan της ABBYY, για να περιορίσετε την κουκιδοποίησή τους.

Ρυθμίσεις εικόνας

Το έγγραφο που προκύπτει, ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο, εάν το κείμενό σας περιέχει πολλές εικόνες ή εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σελίδας μαζί με το αναγνωρισμένο κείμενο. Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει και την ποιότητα των εικόνων, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρυθμίσεις εικόνας:

 • Υψηλή ποιότητα (για εκτύπωση)

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για μα διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας σελίδας. Η αρχική ανάλυση της εικόνας πηγής διατηρείται.

 • Ισορροπημένη

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου PDF διατηρώντας την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας σελίδας σε εύλογα υψηλό επίπεδο.

 • Συμπαγές μέγεθος

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους. Η ανάλυση των εικόνων και της εικόνας σελίδας μειώνεται στα 300 dpi, υποβαθμίζοντας την ποιότητά τους.

 • Προσαρμογή…

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαμορφώσετε τις δικές σας ρυθμίσεις εικόνας και εικόνας σελίδας στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Ρυθμίσεις γραμματοσειράς

Όταν αποθηκεύετε κείμενα σε μορφή PDF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές Adobe ή τις γραμματοσειρές Windows που είναι εγκαταστημένες στον υπολογιστή σας. Για να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα:

 • Χρήση προκαθορισμένων γραμματοσειρών

Στο αρχείο PDF θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι γραμματοσειρές Adobe, για παράδειγμα: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Χρήση γραμματοσειρών Windows

Στο αρχείο θα χρησιμοποιηθούν οι γραμματοσειρές Windows που είναι εγκαταστημένες στο υπολογιστή σας.

Για να ενσωματώσετε γραμματοσειρές στο έγγραφο PDF, επιλέξτε τη ρύθμιση Ενσωμάτωση γραμματοσειρών. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι γραμματοσειρές του εγγράφου θα έχουν πανομοιότυπη εμφάνιση σε όλους τους υπολογιστές, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει. Η επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών είναι διαθέσιμη μόνον όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Κείμενο και εικόνες μόνο ή η ρύθμιση Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης για να αποτρέπετε το άνοιγμα, την εκτύπωση ή την επεξεργασία του δικού σας εγγράφου PDF από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF… και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προστατέψετε το έγγραφό σας στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει.

 • Κωδικός πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου

Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη-εξουσιοδοτημένο άνοιγμα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το έγγραφο μόνο μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα.

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφό σας:

 1. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απαίτηση κωδικού για το άνοιγμα του εγγράφου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί .
 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου Καταχώρηση κωδικού ανοίγματος εγγράφου και επιβεβαιώστε τον.

Ο κωδικός πρόσβασης που καθορίσατε θα εμφανιστεί ως κουκκίδες στο πεδίο Κωδικός ανοίγματος εγγράφου του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF.

 • Κωδικός εγκρίσεων

Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη-εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και εκτύπωση, καθώς και από την αντιγραφή των πληροφοριών σε μια άλλη εφαρμογή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις ενέργειες που περιγράφονται μόνο μετά από την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης που καθορίστηκε από το συγγραφέα.

 1. Επιλέξτε τη ρύθμιση Περιορισμός της εκτύπωσης και της επεξεργασίας του εγγράφου και των ρυθμίσεων ασφαλείας του.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί .
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Καταχώρηση κωδικού εγκρίσεων, εισαγάγετε τον κωδικό σας και επιβεβαιώστε τον.

Ο κωδικός πρόσβασης που καθορίσατε θα εμφανιστεί ως κουκκίδες στο πεδίο Κωδικός εγκρίσεων του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις ασφαλείας PDF.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εκτελέσουν με το έγγραφο PDF. Αυτοί οι περιορισμοί καθορίζονται στην ομάδα επιλογών  Ρυθμίσεις δικαιωμάτων.

 1. Τα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα Η Εκτύπωση επιτρέπεται σάς παρέχουν τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την εκτύπωση του εγγράφου.
 2. Τα στοιχεία στην αναπτυσσόμενη λίστα Οι αλλαγές επιτρέπονται σάς παρέχουν τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την επεξεργασία του εγγράφου.
 3. Εάν η ρύθμιση Να επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένου, εικόνων και άλλου περιεχομένου είναι επιλεγμένη, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής των περιεχομένων του εγγράφου PDF (κείμενο και εικόνες) στο Πρόχειρο. Εάν θέλετε να απαγορεύσετε τις ενέργειες αυτού του τύπου, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι επιλεγμένη.
 4. Εάν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Να επιτρέπεται στους αναγνώστες οθόνης να διαβάζουν το κείμενο, ο χρήστης θα είναι σε θέση να αντιγράψει το περιεχόμενο του εγγράφου PDF (κείμενο κει εικόνες) στο Πρόχειρο. Εάν θέλετε να απαγορεύσετε τις ενέργειες αυτού του τύπου, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι επιλεγμένη.
 • Τα στοιχεία Επίπεδο κρυπτογράφησης

στην αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο κρυπτογράφησης σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης για το έγγραφο PDF που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

 1. Χαμηλή (40 bit) - συμβατότητα με το Adobe Acrobat 3.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα χαμηλό επίπεδο κωδικοποίησης 40-bit, βασισμένο στο πρότυπο RC4.
 2. Υψηλή (128 bit) - συμβατότητα με το Adobe Acrobat 5.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα υψηλό επίπεδο κωδικοποίησης 128-bit, βασισμένο στο πρότυπο RC4. Ωστόσο, οι χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του Adobe Acrobat δεν θα έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος εγγράφων PDF με κρυπτογράφηση αυτού του τύπου.
 3. Υψηλή (128-bit AES) - συμβατότητα με το Adobe Acrobat 7.0 ή νεότερη έκδοση καθορίζει ένα υψηλό επίπεδο κωδικοποίησης 128-bit, βασισμένο στο πρότυπο AES. Ωστόσο, οι χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων του Adobe Acrobat δεν θα έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος εγγράφων PDF με κρυπτογράφηση αυτού του τύπου.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.