Αποθήκευση επεξεργάσιμων εγγράφων

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε δεδομένα από αναγνωρισμένες εικόνες σε επεξεργάσιμες μορφές. Κατά την επιλογή μιας μορφής, λαμβάνετε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο.

Αποθήκευση σε μορφή DOCX/ODT/RTF

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας στις μορφές DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος. Εναλλακτικά, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή αποθήκευσης.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά στην καρτέλα RTF/DOCX/ODT.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διάταξη εγγράφου

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 1. Ακριβές αντίγραφο

Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί τη μορφοποίηση του αρχικού. Αυτή η επιλογή συνιστάται για έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφοποίησης του εγγράφου εξόδου.

 1. Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας

Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί κατά προσέγγιση την αρχική μορφή και τη ροή του κειμένου, αλλά επιτρέπει εύκολη επεξεργασία.

 1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα ή το διάστιχο. Το κείμενο που προκύπτει θα είναι στοιχισμένο αριστερά (τα κείμενα με διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).

Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

 1. Απλό κείμενο

Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση. Τα στυλ γραμματοσειράς διατηρούνται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε απλό κείμενο.

Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση στη μορφή RTF, DOC, DOCX ή ODT από την αναπτυσσόμενη λίστα Προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής και ενωτικών

Διατηρεί τους συνεχείς τίτλους (επικεφαλίδες και υποσέλιδα) στο κείμενο εξόδου.

 • Διατήρηση αλλαγών σελίδας

Διατηρεί την αρχική διάταξη της σελίδας.

 • Διατήρηση αριθμών γραμμής

Διατηρεί την αρχική αρίθμηση γραμμών (εφόσον υπάρχει). Οι αριθμοί γραμμής αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πεδίο που διατηρείται αμετάβλητο όταν επεξεργάζεστε το κείμενο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ακριβές αντίγραφο ή Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας.

 • Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας

Διατηρεί τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τις αλλαγές σελίδας στο κείμενο εξόδου.

 • Διατήρηση έντονης, πλάγιας και υπογραμμισμένης γραφής σε απλό κείμενο

Διατηρεί τα στυλ κειμένου κατά την αποθήκευση σε λειτουργία Απλό κείμενο.

 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου

Διατηρεί το αρχικό χρώμα των γραμμάτων.

Σημείωση: Εάν είχε απενεργοποιηθεί η ανίχνευση δομικών στοιχείων (κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, πίνακες περιεχομένων και αριθμημένες λίστες), αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται ως σώμα κειμένου. Αυτές οι ρυθμίσεις παρέχονται στην καρτέλα Ανάγνωση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων διαθέτουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, ορίστε την επιθυμητή επιλογή στην ομάδα Ποιότητα εικόνας.

Συμβουλή:

 • Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Για προχωρημένους

Επιλέξτε τη ρύθμιση Επισήμανση χαρακτήρων χαμηλής αξιοπιστίας όταν θέλετε να επεξεργαστείτε το αναγνωρισμένο κείμενο στο Microsoft Word αντί του παραθύρου Κείμενο στο ABBYY FineReader. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, όλοι οι χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας επισημαίνονται στο έγγραφο Microsoft Word.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των ασαφών χαρακτήρων στην καρτέλα Προβολή του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Αποθήκευση σε PPTX

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή PPTX:

 • Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως PPTX. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα PPTX.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών.

 • Αναδίπλωση κειμένου

Όλο το αναγνωρισμένο κείμενο προσαρμόζεται απόλυτα στο εσωτερικό του μπλοκ κειμένου της διαφάνειας.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων διαθέτουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, ορίστε την επιθυμητή επιλογή στην ομάδα Ποιότητα εικόνας.

Συμβουλή:

 • Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Αποθήκευση σε TXT

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή TXT:

 • Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά Έγγραφο κειμένου. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως TXT. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα TXΤ.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διάταξη εγγράφου

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι το διάστιχο και τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κενά διαστήματα για την αναπαραγωγή εσοχών παραγράφου και πινάκων. Το κείμενο που προκύπτει θα είναι στοιχισμένο αριστερά (τα κείμενα με διάταξη από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).

Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

 1. Απλό κείμενο

Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών. Εάν δεν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, το κείμενο αποθηκεύεται σε μία γραμμή.

 • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως αλλαγή σελίδας

Αποθηκεύει τη διάταξη της αρχικής σελίδας.

 • Χρήση κενής γραμμής ως διαχωριστικό παραγράφου

Διαχωρίζει τις παραγράφους με κενές γραμμές.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κωδικοποίηση.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.