Αποθήκευση αποτελεσμάτων στο Microsoft SharePoint

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αναγνωρισμένο κείμενο σε έναν πόρο δικτύου — ιστοσελίδα, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κ.λπ.

Για την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου στο Microsoft SharePoint:

  1. Κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο μενού ή ένα κουμπί γραμμής εργαλείων που αποθηκεύει το έγγραφο στην επιθυμητή μορφή.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, ορίστε το όνομα του αρχείου και τη διεύθυνση του φακέλου δικτύου στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

Συμβουλή: Κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές μορφής…, εάν θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης για το αρχείο.

  1. Στην περίπτωση ενός πολυσέλιδου αρχείου επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογές αρχείου.
  2. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου ύστερα από αποθήκευση μετά την αποθήκευση, εάν θέλετε να ανοίξει το έγγραφο αφού αποθηκευτεί.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό!

  • Αν αντιγράψατε τη διεύθυνση του φακέλου δικτύου από πρόγραμμα περιήγησης, βεβαιωθείτε ότι έχει την εξής μορφή: http://Server/share. Μπορείτε να αποκτήσετε τη σωστή διεύθυνση κάνοντας δεξί κλικ στον επιθυμητό φάκελο και κάνοντας κλικ στην επιλογή Αντιγραφή διεύθυνσης συνδέσμου... στο μενού συντομεύσεων.
  • Επίσης μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση του φακέλου δικτύου από τον Windows Explorer. Σε αυτή την περίπτωση, η διεύθυνση θα πρέπει να έχει την εξής μορφή. \\Server\share.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.