Αποθήκευση πινάκων

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε πίνακες σε μορφή XLS, XLSX και CSV.

XLS και XLSX

Για την αποθήκευση του εγγράφου σας σε μορφή XLS ή XLSX:

 • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση της κύριας γραμμής εργαλείων και μετά επιλέξτε Αποθήκευση ως βιβλίο εργασίας Microsoft Excel… ή Αποθήκευση ως βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 97-2003… Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος. Εναλλακτικά, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 97-2003.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα XLSX.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις από αυτή την αναπτυσσόμενη λίστα με βάση τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο:

 1. Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη γραμματοσειράς και τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το διάστιχο. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές, αριστερά στοιχισμένο κείμενο (τα κείμενα που εκτυπώνονται από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).

Σημείωση: Οποιοδήποτε κατακόρυφο κείμενο προβάλλεται οριζόντια όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση.

 1. Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων

Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και παραβλέπει τα υπόλοιπα.

 • Μετατροπή αριθμητικών τιμών σε αριθμούς

Μετατρέπει αριθμούς στη μορφή "Αριθμοί" στο αρχείο XLS. Σε αυτήν τη μορφή, το Microsoft Excel μπορεί να εκτελεί αριθμητικές πράξεις σε κελιά.

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

 • Δημιουργία χωριστού φύλλου εργασίας για κάθε σελίδα (μόνο XLSX)

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποθηκεύσετε σελίδες από το έγγραφο πηγής ως χωριστά φύλλα εργασίας.

Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έγγραφα XLSX. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων διαθέτουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση από την αναπτυσσόμενη λίστα στην ομάδα Ρυθμίσεις εικόνας.

Συμβουλή:

 • Εάν θέλετε να ορίσετε ένα ευρύτερο φάσμα παραμέτρων ποιότητας εικόνας, επιλέξτε Προσαρμογή… και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
 • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων (μόνο XLSX) δεν είναι επιλεγμένη.

CSV

Για την αποθήκευση του κειμένου σας σε μορφή CSV:

 • Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά Έγγραφο CSV. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως CSV. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά στην καρτέλα CSV.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων

Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και παραβλέπει τα υπόλοιπα.

 • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως διαχωριστικό σελίδας

Αποθηκεύει τη διάταξη της αρχικής σελίδας.

 • Διαχωριστικό πεδίου

Επιλέγει το χαρακτήρα που θα διαχωρίζει τις στήλες των δεδομένων στο αρχείο CSV.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κωδικοποίηση.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.