Αποθήκευση σε HTML

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή HTML:

  • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως HTML.... Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος. Εναλλακτικά, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε Έγγραφο HTML.

Συμβουλή: Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης παρέχονται στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές: επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα HTML.

Οι επιλογές αποθήκευσης σε αυτήν την καρτέλα είναι ομαδοποιημένες στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διάταξη εγγράφου

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Ευέλικτη διάταξη

Παράγει ένα έγγραφο το οποίο διατηρεί τη μορφοποίηση του αρχικού. Το έγγραφο εξόδου μπορεί να υποστεί εύκολα επεξεργασία.

  • Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα ή το διάστιχο. Στο κείμενο που προκύπτει εφαρμόζεται αριστερή στοίχιση. (Στα κείμενα που διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά εφαρμόζεται δεξιά στοίχιση).

Σημείωση: Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.

  • Απλό κείμενο

Αυτή η λειτουργία δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Χρήση CSS

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη μορφή HTML 4, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της διάταξης του εγγράφου χρησιμοποιώντας ένα πίνακα στυλ ενσωματωμένο στο αρχείο HTML.

Ρυθμίσεις κειμένου

  • Διατήρηση αλλαγών γραμμής

Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το αναγνωρισμένο κείμενο αποθηκεύεται ως μία γραμμή στο έγγραφο HTML.

  • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου

Διατηρεί το αρχικό χρώμα των γραμμάτων.

  • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος εικόνων διαθέτουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή:

  • Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε τις επιθυμητές παραμέτρους και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κωδικοσελίδα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα ή τον τύπο της, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα ή τον τύπο της κωδικοσελίδας από την αναπτυσσόμενη λίστα στην Κωδικοποίηση.

Ρυθμίσεις βιβλίου

Επιλέξτε τη ρύθμιση Δημιουργία πίνακα περιεχομένων και χρήση του για διαίρεση του βιβλίου σε αρχεία όταν μετατρέπετε ένα έντυπο βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή. Το ABBYY FineReader μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα κεφάλαια βιβλίων σε ξεχωριστά αρχεία HTML και να αναδημιουργεί συνδέσεις με αυτά στον πίνακα περιεχομένων. Μπορείτε επίσης να διαχωρίσετε το έγγραφο σε ξεχωριστά αρχεία HTML με βάση τις επικεφαλίδες επιπέδου 1 ή επιπέδου 2.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.