Αποθήκευση ηλεκτρονικών βιβλίων

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να σαρώνετε έντυπα βιβλία και να τα μετατρέπετε στις μορφές EPUB, FB2 και DjVu. Θα είστε σε θέση να διαβάσετε τα δημιουργούμενα ηλεκτρονικά βιβλία σε tablet, συμπεριλαμβανομένου του iPad και σε άλλες κινητές συσκευές και να τα μεταφορτώσετε στο δικό σας λογαριασμό Kindle.com.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή HTML. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση σε HTML."

Αποθήκευση σε μορφή FB2 ή EPUB

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή FB2 ή EPUB:

  • Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε Αποθήκευση ως FB2... ή Αποθήκευση ως Electronic Publication (EPUB)…. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος. Εναλλακτικά, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε FictionBook (FB2) ή Electronic Publication (EPUB).

Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης στην καρτέλα Αποθήκευση > FB2/EPUB του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές… > Αποθήκευση > FB2/EPUB).

Αυτή η καρτέλα παρέχει τις εξής επιλογές:

Ρυθμίσεις εικόνας

Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλές φωτογραφίες, το αρχείο που θα δημιουργηθεί θα είναι σχετικά μεγάλο. Η ποιότητα των φωτογραφιών και το μέγεθος του δημιουργούμενου αρχείου μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των επιλογών της αναπτυσσόμενης λίστας Ρυθμίσεις εικόνας.

Συμβουλή:

  • Για να ορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις εικόνας, επιλέξτε Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε εικόνες στο αναγνωρισμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Διατήρηση εικόνων δεν είναι επιλεγμένη.

Διάταξη εγγράφου

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Μορφοποιημένο κείμενο

Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το διάστιχο. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές, αριστερά στοιχισμένο κείμενο (τα κείμενα που εκτυπώνονται από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).

Σημείωση: Οποιοδήποτε κατακόρυφο κείμενο προβάλλεται οριζόντια όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση.

  • Απλό κείμενο

Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.

Χρήση πρώτης σελίδας ως εξώφυλλο

Με την επιλογή αυτής της ρύθμισης, η πρώτη σελίδα του εγγράφου τοποθετείται στο εξώφυλλο του ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ρυθμίσεις EPUB

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση της μορφής EPUB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κατά την αποθήκευση σε μορφή EPUB, μπορείτε επιπλέον να αποθηκεύσετε τις γραμματοσειρές και τα μεγέθη γραμματοσειράς επιλέγοντας Αποθήκευση γραμματοσειρών και μεγεθών γραμματοσειρών. Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενσωμάτωση γραμματοσειρών για να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές του εγγράφου στο δημιουργούμενο ηλεκτρονικό βιβλίο.

Αποθήκευση στο DjVu

Για να αποθηκεύσετε το κείμενό σας σε μορφή DjVu:

  • Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγράφου ως και μετά επιλέξτε Έγγραφο DjVu. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποθήκευση ως DjVu. Εάν η μορφή που θέλετε, δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση σε άλλες μορφές… και μετά επιλέξτε την επιθυμητή μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπος.

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης στην καρτέλα DjVu στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές… > Αποθήκευση > DjVu).

Αυτή η καρτέλα παρέχει τις εξής επιλογές:

Λειτουργία αποθήκευσης

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας έγγραφο, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας

Αποθηκεύει την εικόνα της σελίδας και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο σε ξεχωριστό αόρατο επίπεδο κάτω από την εικόνα. Κατ' αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα έγγραφο DjVu με δυνατότητα αναζήτησης, το οποίο έχει σχεδόν την ίδια εμφάνιση με το πρωτότυπο.

  • Μόνο εικόνα σελίδας

Αποθηκεύει την εικόνα της σελίδας. Το έγγραφο εξόδου έχει σχεδόν ίδια εμφάνιση με το πρωτότυπο, αλλά το κείμενο στο έγγραφο δεν υποστηρίζει δυνατότητα αναζήτησης.

Πολλαπλά επίπεδα

Η μορφή DjVu χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική συμπίεσης που διαχωρίζει μια εικόνα σελίδας σε επίπεδα και εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους συμπίεσης σε καθένα από αυτά. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader προσδιορίζει αυτόματα αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια σελίδα συμπίεση πολλαπλών επιπέδων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπίεση πολλαπλών επιπέδων για ένα έγγραφο, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα Πολλαπλά επίπεδα.

Ρυθμίσεις εικόνας

Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλές εικόνες, το αρχείο που θα δημιουργηθεί θα είναι αρκετά μεγάλο. Η ποιότητα των φωτογραφιών και το μέγεθος του δημιουργούμενου αρχείου μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των επιλογών της αναπτυσσόμενης λίστας Ρυθμίσεις εικόνας.

Συμβουλή: Για να ορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις εικόνας, επιλέξτε Προσαρμογή…. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.