Προσαρμογή ιδιοτήτων περιοχής

Κατά την εκτέλεση της αυτόματης ανάλυσης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εντοπίζει διαφορετικούς τύπους περιοχών στις σελίδες του εγγράφου (όπως πίνακες, εικόνες, κείμενο και γραμμικούς κώδικες). Το πρόγραμμα αναλύει επίσης τη δομή του εγγράφου και αναγνωρίζει τις επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία της διάταξης όπως οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, οι εικόνες και οι λεζάντες των διαγραμμάτων, κ.λπ.

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ιδιότητες που δεν έχουν καθοριστεί σωστά σε ορισμένες περιοχές Κειμένου και Πίνακα.

  1. Επιλέξτε την περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση και ρυθμίστε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής του παραθύρου Εικόνα.

Το παράθυρο Ιδιότητες περιοχής σάς επιτρέπει να καθορίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

Σημείωση:

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να πλοηγηθείτε προς τα αριστερά και τα δεξιά στο παράθυρο ιδιοτήτων εάν το παράθυρο Εικόνα δεν είναι αρκετά ευρύ ώστε να εμφανίζει όλο το παράθυρο ιδιοτήτων.
  • Ορισμένες από τις ιδιότητες του κειμένου μπορούν να τροποποιηθούν από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ σε μια περιοχή Κείμενο.
  1. Αφού εκτελέσετε τις απαραίτητες αλλαγές, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.