Επιλογές OCR

Η ρύθμιση των σωστών επιλογών οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων είναι σημαντική, εάν θέλετε γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα. Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας όχι μόνο τον τύπο και την πολυπλοκότητα του εγγράφου σας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα.  Διατίθενται οι ακόλουθες ομάδες επιλογών:

Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων στην καρτέλα Ανάγνωση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Σημαντικό! Το ABBYY FineReader αναγνωρίζει αυτόματα τις σελίδες που προσθέτετε σε ένα έγγραφο FineReader. Οι τρέχουσες επιλεγμένες επιλογές θα χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων των νέων εικόνων που προστέθηκαν στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).

Σημείωση: Εάν αλλάξετε τις επιλογές της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μετά από την αναγνώριση ενός κειμένου, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για να αναγνωρίσετε το έγγραφο με τις νέες επιλογές.

Λειτουργία ανάγνωσης

Το ABBYY FineReader 12 διαθέτει δύο λειτουργίες ανάγνωσης:

  • Διεξοδική ανάγνωση

Σε αυτήν τη λειτουργία, το ABBYY FineReader αναλύει και αναγνωρίζει τόσο τα απλά έγγραφα όσο και τα έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, ακόμα και στην περίπτωση εγγράφων εκτυπωμένων σε έγχρωμο φόντο ή των εγγράφων με πολύπλοκους πίνακες (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων με λευκές γραμμές πλέγματος ή πινάκων με έγχρωμα κελιά).

Σημείωση: Σε σύγκριση με την Ταχεία λειτουργία, η Διεξοδική λειτουργία απαιτεί περισσότερο χρόνο αλλά διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αναγνώρισης.

  • Ταχεία ανάγνωση

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την επεξεργασία εγγράφων μεγάλου μεγέθους με απλές διατάξεις και καλής ποιότητας εικόνες.

Ανίχνευση δομικών στοιχείων

Επιλέξτε τα δομικά στοιχεία που θέλετε να ανιχνεύσει το πρόγραμμα: κεφαλίδες και υποσέλιδα, υποσημειώσεις, πίνακες περιεχομένων και λίστες. Τα επιλεγμένα στοιχεία θα είναι διαδραστικά όταν αποθηκευτεί το έγγραφο.

Εκπαίδευση

Η αναγνώριση με εκπαίδευση χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των παρακάτω τύπων κειμένου:

  • κείμενο με διακοσμητικά στοιχεία
  • κείμενα με ειδικά σύμβολα (π.χ. ασυνήθιστα μαθηματικά σύμβολα)
  • μεγάλος όγκος κειμένου από εικόνες χαμηλής ποιότητας (άνω των 100 σελίδων)

Η επιλογή Ανάγνωση με εκπαίδευση είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader κατά την αναγνώριση κειμένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένα ή προσαρμοσμένα μοτίβα για την αναγνώριση. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις στο στοιχείο Εκπαίδευση για να διαλέξετε τα μοτίβα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πρότυπα και γλώσσες χρήστη

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε ρυθμίσεις προτύπων και γλωσσών χρήστη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;"

Γραμματοσειρές

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου.

  • Για να επιλέξετε γραμματοσειρές:
    1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρές….
    2. Επιλέξτε τις επιθυμητές γραμματοσειρές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Γραμμικοί κώδικες

Εάν το κείμενό σας περιέχει γραμμικούς κώδικες και θέλετε να τους μετατρέψετε σε σειρές γραμμάτων και ψηφίων αντί να τους αποθηκεύσετε ως εικόνες, επιλέξτε Αναζήτηση γραμμικών κωδίκων. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.